Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους $ 8,3 εκατομμυρίων με την LiquidPiston για την ανάπτυξη φορητών συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Τα συστήματα προορίζονται για τον εξοπλισμό των στρατιωτών. Τα νέα συστήματα θα βασίζονται στο σύστημα παραγωγής ενέργειας XTS-210 της εταιρίας. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος θα ακολουθήσουν δοκιμές πεδίου από τον Αμερικανικό Στρατό. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Στρατό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση των στρατιωτών, αλλά και την επιτυχία της αποστολής τους. Η χρήση του θα μειώσει τις απαιτήσεις εφοδιασμού των μονάδων πρώτης γραμμής.