Μεταξύ πέντε υποψήφιων προτάσεων για το πρόγραμμα FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), ο Αμερικανικός Στρατός πρόκρινε τις προτάσεις της Bell και της Sikorsky για τον τελικό διαγωνισμό. Στην επόμενη φάση οι δύο εταιρίες θα πρέπει να σχεδιάσουν λεπτομερώς και να κατασκευάσουν τα πρωτότυπα, τα οποία θα πρέπει να πετάξουν το 2023. Οι δύο σχεδιάσεις που επέλεξε ο Αμερικανικός Στρατός είναι το Bell 360 Invictus και το Sikorsky Raider X