Το Κέντρο Χερσαίων Συστημάτων του Αμερικανικού Στρατού (GVSC : US Army Ground Vehicle Systems Center) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή ενός συστήματος το οποίο προστατεύει οχήματα και άρματα μάχης από κυβερνοεπιθέσεις. Το σύστημα (1553 Bus Defender) ανέπτυξε η Peraton και δοκιμάστηκε επί άρματος μάχης M-1A2 Abrams. Το σύστημα προστατεύει την κύρια αρτηρία λήψης και διαβίβασης δεδομένων των οχημάτων και των αρμάτων μάχης από κακόβουλες επιθέσεις. Το σύστημα διαχειρίζεται όλες τις λήψεις και τις διαβιβάσεις σημάτων, πληροφοριών και δεδομένων από φίλια μέσα επικοινωνιών, δορυφόρους, αισθητήρες κ.ά.