Ο Αμερικανικός Στρατός εξέδωσε αίτημα για ικανότητα ταχύτερου εντοπισμού και αναγνώρισης στόχων, για χρήση από τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα μάχης. Το νέο σύστημα θα πρέπει να βασίζεται στη χρήση αλγορίθμων και η χρήση του θα πρέπει να μειώνει σημαντικά το χρόνο μεταξύ του εντοπισμού, της αναγνώρισης και της προσβολής του στόχου. Ως σύστημα θα πρέπει να «μαθαίνει» από τις διαδικασίες και τη χρήση (Machine Learning) και να είναι σε θέση να εντοπίζει έναν ή ομάδες στόχων. Η σημερινή ικανότητα που έχει ο Αμερικανικός Στρατός απαιτεί τη διάθεση μιας τεράστιας βάσης δεδομένων για συγκεκριμένους στόχους, οι οποίο αποθηκεύονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες (περιβάλλον έδαφος, στάση του στόχου, επίπεδο φωτισμού κ.ά.). Αυτό όμως περιορίζει την ικανότητα εντοπισμού στόχων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή του ίδιου στόχου σε διαφορετικές συνθήκες απ’ αυτές που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων. Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 12η Ιανουαρίου του 2024 και όσες εταιρίες ενδιαφερθούν θα πρέπει να απαντήσουν λεπτομερώς σε 32 ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα.