Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «The Drive» ο Αμερικανικός Στρατός εξετάζει την περίπτωση μεταφοράς κονδυλίων από το πρόγραμμα προμήθειας των τακτικών οχημάτων JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) στο πρόγραμμα απόκτησης νέων και αναβάθμισης υφισταμένων HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), παρά το γεγονός ότι τα JLTV αναπτύχθηκαν ως αντικαταστάτες των HMMWV. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανικός Στρατός απέστειλε στο Κογκρέσο αίτημα επαναπρογραμματισμού με αντικείμενο την αύξηση, κατά $ 36 εκατομμύρια, του προγράμματος HMMWV, από τα $ 30 εκατομμύρια στα $ 66 εκατομμύρια.

Από τα $ 36 εκατομμύρια, τα $ 23 εκατομμύρια θα προέλθουν από ισόποση μείωση του προγράμματος JLTV. Το σχετικό αίτημα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο. Όπως αναφέρει το αίτημα προς το Κογκρέσο, η κίνηση αυτή γίνεται έτσι ώστε να στηριχθεί η γραμμή παραγωγής του HMMWV, η οποία, αν δεν έλθουν νέες παραγγελίες θα πρέπει να σταματήσει τον Φεβρουάριο του 2022 και αν πρέπει να επανέλθει μετά ο Στρατός θα πρέπει να καταβάλει και το κόστος επανενεργοποίησης. Ένας από τους λόγους της πιθανής παύσης της γραμμής παραγωγής του HMMWV είναι και η απώλεια προγραμμάτων FMS (Foreign Military Sales).

To 2017 η AM General απέσπασε συμβόλαιο, μέγιστου ύψους $ 2,2 δισεκατομμυρίων, από τον Αμερικανικό Στρατό, για την παραγωγή έως και as 11.560 HMMWV μέχρι το 2022, για τις ΗΠΑ ή συμμαχικές χώρες. Ωστόσο, οι πωλήσεις δεν ήταν οι αναμενόμενες. Υπενθυμίζουμε ότι για το 2021 ο Αμερικανικός Στρατός θα διαθέσει $ 884,4 εκατομμύρια για το πρόγραμμα JLTV, ενώ για το 2022 έχει αιτηθεί $ 574,5 εκατομμύρια, με στόχο την αγορά 49.000 JLTV μέχρι το 2041.