Η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με τη Γερμανία, ξεκινά την ανάπτυξη ενός νέου υπερηχητικού πυραύλου (3SM : SuperSonic Strike Missile). Του προγράμματος ηγείται η νορβηγική Kongsberg, η οποία έχει αναπτύξει και τον πύραυλο κατά πλοίων NSM (Naval Strike Missile). Όπως αναφέρει η ανακοίνωση ο νέος πύραυλος 3SM δεν θα αντικαταστήσει τον NSM αλλά θα τον συμπληρώσει. Ο 3SM θα έχει δυνατότητα προσβολής στόχων τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, στατικούς ή σε κίνηση, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ημέρα και νύχτα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό ο πύραυλος 3SM θα είναι διαθέσιμος το 2035. Περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του νέου πυραύλου δεν ανακοινώθηκαν.