Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Νικόλαος Παναγιωτόπουλος παρέστη σήμερα στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τον σχεδιασμό και τη βιομηχανική παραγωγή δεύτερου, πιο σύνθετου μη-επανδρωμένου αεροχήματος (drone), που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 στο Υπουργείο Οικονομικών.

Παρόντες ήταν επίσης ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η διοίκηση της ΕΑΒ και οι πρυτανικές αρχές των τεσσάρων Πανεπιστημίων.

Η υλοποίηση του νέου προγράμματος, με την ονομασία «Γρύπας», βρίσκεται σε εξέλιξη και αξιοποιεί τη συνεπή πορεία εργασιών και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα «Αρχύτας» για την έρευνα, ανάπτυξη και βιομηχανική παραγωγή του πρώτου Αυτόνομου Εναέριου Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, στην τοποθέτησή του για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, υπεγράμμισε:

«Κυρίες και κύριοι,

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια, περίπου, βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τον εποπτεύοντα φορέα της ΕΑΒ. για να αναπτύξουμε το project της δημιουργίας, κατασκευής και χρήσης τελικά (μεγάλο ωφελούμενο εντέλει, όπως ευελπιστώ ότι θα γίνει, για  τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας), ενός μη επανδρωμένου οχήματος ή και πολλών τύπων.

Σήμερα είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον αγαπητό φίλο κ. Χρήστο Σταϊκούρα, να παρίσταμαι στην υπογραφή αυτού του  μνημονίου συνεργασίας μεταξύ αφ’ ενός του φορέα που θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα και των άλλων απαραιτήτων φορέων που είναι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, τα οποία εκπροσωπούνται από τους παριστάμενους Πρυτάνεις, έχουν δείξει ένα πρώτο δείγμα τι μπορούν να κάνουν όσον αφορά στο σχεδιασμό και την πρωτότυπη ανάπτυξη ενός τέτοιου στοιχείου.

Έχω πάρει προσωπική γεύση, όταν τον Οκτώβριο του 2019 σε μία αποθήκη των εργαστηρίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είδα ένα πρωτότυπο UAV, μη επανδρωμένο, το οποίο είχε σχεδιαστεί από μία ομάδα εργασίας στο  Αριστοτέλειο και επέκειτο η επόμενη φάση να τεθεί σε δοκιμαστικές πτήσεις. Ήταν ένα δείγμα μόνο της δουλειάς που μπορεί να επιτελέσει το ταλαντούχο και προσοντούχο ανθρώπινο δυναμικό που είναι οι ερευνητές, οι ακαδημαϊκοί, οι ομάδες εργασίας υπό  τους Καθηγητές και δεν είναι μόνο το Αριστοτέλειο, είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επομένως έχουμε δείγματα γραφής πολύ θετικά, έπρεπε όμως να λύσουμε μία συγκεκριμένη άσκηση. Για να αναπτύξει η χώρα μέσα από την εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία έναν τύπο μη επανδρωμένου ή πολλούς τύπους μη επανδρωμένων θα έπρεπε να συμβούν τα εξής:

-Να συνδέσουμε το πρωτότυπο προϊόν της ακαδημαϊκής έρευνας ή μιας σχεδιαστικής  πρωτοβουλίας όπως αυτή που αναπτύχθηκε στην ΕΑΒ, με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές σχεδιάζονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις που γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον τις επιχειρησιακές ανάγκες ενός τέτοιου στοιχείου (του μη επανδρωμένου εν προκειμένω) και παράλληλα να συνδέσουμε  αυτά τα δύο στοιχεία με την βασική φάση κατασκευής που είναι η σύνδεση με τη βιομηχανία  προκειμένου να προχωρήσουμε από το σχεδιασμό στη φάση της κατασκευής του πρωτοτύπου και της δοκιμής του και τελικά μέχρι την φάση της βιομηχανικής κατασκευής πλέον σε μεγαλύτερους αριθμούς για τη διάθεση στους τελικούς χρήστες.

Αυτήν την άσκηση επιχειρήσαμε να λύσουμε μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών και χαίρομαι που σε αυτή την άσκηση μπήκε ως βασικός συμμέτοχος και η ΕΑΒ. Διότι η ΕΑΒ είναι ένα βασικό στοιχείο της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, αντιμετωπίζει κάποιες προκλήσεις αλλά παρ’ όλα αυτά διαθέτει ταλέντο υπό μορφή ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να σχεδιάσει τέτοια συστήματα, τεχνογνωσία και την βιομηχανική υποδομή για να αναπτύξει ένα UAV όπως τελικά πρέπει να αναπτυχθεί ως τελικό προϊόν. Αυτή λοιπόν ήταν η άσκηση που λύσαμε. Ασφαλώς και η απόφαση είναι κοινή με το Υπουργείο Οικονομικών που είχε τη δυνατότητα να αναλάβει την πρωτοβουλία χρηματοδότησης αυτού του project.

Εμείς, ως Υπουργείο Άμυνας, καταρχάς παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις επιχειρησιακές αποστολές και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι διάφορες οι αποστολές του ενός Κλάδου από τον άλλον, αλλά ασφαλώς όλοι θα συνεισφέρουν όσον αφορά τις δικές τους απαιτήσεις.

Θα προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά του προσχεδίου UCAV έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των αποστολών. Θα διαθέσουμε εξειδικευμένο προσωπικό, ήδη κάποιος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας έχει διατεθεί σ’ αυτό το project ώστε με την ειδική του γνώση να συνεισφέρει, όπως άλλωστε το ζήτησε η ΕΑΒ. Επομένως, θα συμμετέχουμε στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του UCAV.

Θα συνεισφέρουμε στην πιστοποίηση των εξωτερικών φορτίων, στη συγγραφή των επιχειρησιακών προδιαγραφών ασφαλώς και των απαιτήσεων των διαφόρων χρηστών. Θα παρέχουμε διά του εξειδικευμένου προσωπικού, ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφαλώς και θα συμμετάσχουμε στην εκτέλεση των τυπικών και υπηρεσιακών δοκιμών.

Θα συμμετάσχουμε στη συγγραφή των εγχειριδίων πτήσεως, τόσο για εκπαίδευση, όσο και χρήση από τους μελλοντικούς χειριστές, θα εκτελέσουμε τους επιχειρησιακούς ελέγχους και ειδικές δοκιμές, μια σειρά από εργασίες που είναι απαραίτητες στην ανάπτυξη αυτού του προϊόντος και είναι δεδομένη η συνεισφορά ασφαλώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων φυσικά υπό την προτροπή, τη σύμφωνη γνώμη, την αρωγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Επομένως, τονίζω ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα διότι σήμερα, δημοσιοποιείται αυτό το project με τη συνυπογραφή από τους συμβαλλομένους αυτού του μνημονίου. Δεν θα ληφθεί, ούτε θα προκύψει τελικό αποτέλεσμα σε ένα χρόνο ή μερικούς μήνες. Ξέρετε ότι οι γειτονικές μας χώρες δαπάνησαν αρκετό χρόνο, πάνω από δέκα χρόνια, προκειμένου να αναπτύξουν τα δικά τους προϊόντα. Εμείς όμως μπορούμε, νομίζω, να πάμε γρηγορότερα αρκεί να γίνει μια οργανωμένη και συντεταγμένη αρχή. Υπάρχει υποδομή, ταλέντο, συνεισφορά των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και νομίζω υπάρχουν οι προϋποθέσεις με την αρωγή των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουμε ένα τελικό προϊόν.

Στο αναμεταξύ για να καλυφθούν οι ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε το δικό μας σχεδιασμό για να έχουμε τα Μη Επανδρωμένα, εκεί που πρέπει και όπως τα θέλουμε, ασφαλώς, αλλά ευχής έργον είναι η Ελλάδα να αναπτύξει το δικό της προϊόν σ’ αυτό το επίπεδο και όχι μόνο για αποστολές που άπτονται άμεσα αναγκών της Εθνικής Άμυνας, αλλά πολλαπλές αποστολές όπως εξήγησε πάρα πολύ σωστά ο Υπουργός Οικονομικών.

Ας είναι η σημερινή μέρα, η μέρα μιας σημαντικής αρχής. Αυτό το σημαντικό project, με αδιαμφισβήτητη και αυταπόδεικτη Εθνική ωφέλεια, μπαίνει στις ράγες της υλοποίησης με την υπογραφή αυτού του μνημονίου που ενώνει τα διαφορετικά κομμάτια του παζλ και μας κάνει να βλέπουμε μπροστά με αισιοδοξία, κάτι το οποίο θα υλοποιηθεί διότι υπάρχει κάθε διάθεση και κάθε υποστήριξη για να γίνει.

Υπάρχει, όπως είπαμε, η συνεισφορά της ακαδημαϊκής κοινότητας σε σχεδιαστικό επίπεδο. Υπάρχει συνεισφορά της βιομηχανικής υποδομής σε σχεδιασμό αλλά και δυνατότητα να παραχθεί σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής. Υπάρχει δεδομένη συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες και υπάρχει βέβαια και η στήριξη με αυτό τον τρόπο, δηλαδή καταρχήν η χρηματοδότηση της φάσης του σχεδιασμού από το Υπουργείο Οικονομικών που εποπτεύει την ΕΑΒ. Χαίρομαι που μαζί, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλε Χρήστο, σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία χωρίς φανφάρες, χωρίς προαναγγελίες, αλλά με συγκεκριμένη δουλειά και χρονοδιαγράμματα θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάτι καλό το οποίο πιστεύω ότι ήδη έχει αρχίσει να παράγει κάποια πρώτα αποτελέσματα, βλέπουμε σχεδιασμένο πρωτότυπο, αλλά απομένει ακόμα δρόμος για να παράξει τελικό προϊόν.

Αυτό το δρόμο όμως, ήδη ξεκινήσαμε να τον διανύουμε και νομίζω ότι σήμερα τίθεται σε πιο στέρεα βάση προϋποθέσεων που θα διανύσουμε μέχρι το τελικό προϊόν επ’ ωφελεία όπως είπα τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο της Εθνικής Ασφάλειας αλλά και άλλων στοιχείων που θα επωφεληθούν από την ωφελιμότητα αυτών των πτητικών μέσων.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισήμανε:

«Εδώ και πάνω από 2 χρόνια, το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε ως στόχο ο ευρύτερος δημόσιος τομέας να καταστεί σχεδιαστής και παραγωγός συστημάτων μη-επανδρωμένων αεροχημάτων (drones) για πολλαπλές χρήσεις.

Για την επίτευξη του στόχου, ξεκινήσαμε προσπάθεια συγκρότησης συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της εποπτευόμενης Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στο διάστημα που πέρασε, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών, δομήθηκε το πρόγραμμα “Αρχύτας”.

Στόχος του ο σχεδιασμός και η βιομηχανική παραγωγή συστήματος μη-επανδρωμένου αεροχήματος (drone – UAV) πολλαπλών χρήσεων και τύπων. Η υλοποίηση του προγράμματος “Αρχύτας” ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Μέχρι σήμερα, αυτή η συλλογική, εθνική προσπάθεια εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Μετά τις επιτυχείς δοκιμαστικές πτήσεις του υπό κλίμακα αεροχήματος, τόσο με τον συμβατικό τρόπο όσο και με τον κάθετο τρόπο απογείωσης – προσγείωσης, βαίνει προς ολοκλήρωση ο τελικός σχεδιασμός του.

Παράλληλα, στην ΕΑΒ συνεχίζονται οι προμήθειες απαραίτητων υλικών και συσκευών, προχωρεί η διαμόρφωση ειδικού χώρου για τη γραμμή βιομηχανικής παραγωγής, και αρχίζει η κατασκευή των καλουπιών.

Το τρίμηνο που ξεκίνησε, θα προχωρήσει η κατασκευή του πρωτότυπου οχήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, θα γίνουν δοκιμαστικές πτήσεις, έλεγχοι, πιστοποιήσεις, κοστολογήσεις των εναλλακτικών τύπων οχημάτων και ανάληψη εκ μέρους της ΕΑΒ παραγγελιών για κατασκευή αεροχημάτων από χρήστες.

Η ομαλή πορεία των εργασιών του προγράμματος “Αρχύτας” και η ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια μας έδωσε τη βάση, προκειμένου:

1ον. Να καλέσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, που παράγει ή επιθυμεί να παράξει τα αναγκαία υλικά και τις συσκευές για τα αεροχήματα, με διεθνή ανταγωνιστικότητα ως προς την ποιότητα και τις τιμές, να συντονίσει τη δράση της με την ΕΑΒ.

2ον. Να κάνουμε το επόμενο φιλόδοξο βήμα.

Θέσαμε ως στόχο τον σχεδιασμό και τη βιομηχανική παραγωγή δεύτερου, πολύ πιο σύνθετου μη-επανδρωμένου αεροχήματος, με την ονομασία “Γρύπας”.

Ενισχύσαμε τους εταίρους και με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Συζητήσαμε επί μακρόν το συγκεκριμένο θέμα με τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης.

Η βούληση και οι εκτιμήσεις μας συνέπεσαν.

Η αρμονική συνεργασία με υψηλής εξειδίκευσης στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, μας επιτρέπει να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι για την έκβαση του νέου, σημαντικού και υψηλών απαιτήσεων εγχειρήματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή, καλώ όλους τους εμπλεκόμενους να εργαστούν με εντιμότητα, συνέπεια, αξιοπιστία, παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και με απόλυτο σεβασμό και στο τελευταίο ευρώ των Ελλήνων φορολογουμένων.

Σε αυτή την εθνική προσπάθεια, καλώ όλους τους εμπλεκόμενους να εργαστούν στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Να αποδείξουν ότι η Ελλάδα έχει τις δυνάμεις και τις δυνατότητες για σημαντικά επιτεύγματα, που θα ενισχύουν, από όλες τις πλευρές, την ισχύ της Πατρίδας μας.

Να συνειδητοποιήσουν ότι συμμετέχουν στη συγγραφή μιας καλής σελίδας της ελληνικής ιστορίας. Θεωρώντας ότι θα ανταποκριθούν με πληρότητα στις προτροπές μας, τους ευχαριστώ για τη συνεργασία. Εύχομαι να έχουμε καλή επιτυχία στη νέα, κοινή μας προσπάθεια».