Την ανάπτυξη ενός νέου αυτοκινούμενου όλμου των 120 χιλιοστών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ταϊλάνδης. Ο όλμος ATMM (Autonomous Truck Mounted Mortar) αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ταϊλάνδης και της ισραηλινής εταιρίας Elbit, η οποία παρείχε το σύστημα όλμου SPEAR Mk.2

Ο SPEAR Mk.2 είναι τοποθετημένος σε τροποποιημένο όχημα 4 x 4 της ΤΑΤΑ. Η βασική τροποποίηση του οχήματος αφορά στην εγκατάσταση μιας νέας ενισχυμένης καρότσας πάχους 7 χιλιοστών έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του SPEAR Mk.2. Επίσης υιοθετήθηκε και νέο ισχυρότερο σύστημα ανάρτησης.

Ο SPEAR Mk.2 είναι ένας πλήρως αυτόνομος όλμος ελαφράς οπισθοδρόμησης με προηγμένο σύστημα ελέγχου πυρός, σύστημα πλοήγησης και σύστημα αυτόματης στόχευσης.

Το σύστημα όλμου ATTM απαιτεί τέσσερα άτομα πλήρωμα και μπορεί να ταχθεί για βολή εντός δύο λεπτών. Επιτυγχάνει μέγιστο ρυθμό βολής δέκα όλμους το λεπτό, ενώ το μέγιστο βεληνεκές του ανέρχεται στα 6,5 χιλιόμετρα με Πιθανότητα Κυκλικού Σφάλματος (CEP : Circular Error Probability) τα 30 μέτρα στο μέγιστο βεληνεκές.