Η Boeing παρουσίασε ένα νέα μη-επανδρωμένο αερόχημα μάχης (UCAV), κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «Avalon Air Show» στην Αυστραλία. Το σύστημα ονομάζεται Boeing Airpower Teaming System, έχει χαρακτηριστικά stealth, ομοιάζει με το F-15 και θα μπορεί να εκτελέσει πολλαπλούς ρόλους, σε συνεργασία με επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το μήκος του είναι 11,7 μέτρα και η εμβέλεια του πάνω από 3.700 χιλιόμετρα. Θα ενσωματώνει σειρά αισθητήρων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί υποστηρικτικές αποστολές συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης και ηλεκτρονικού πολέμου. Επίσης θα ενσωματώνει προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα του επιτρέπει να δρα ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με επανδρωμένα αεροσκάφη. Η πρώτη πτήση του συστήματος αναμένεται το 2020.