Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Tulpar Research Labs, η εταιρία παρουσίασε ένα νέο μη-επανδρωμένο αερόχημα, το T5-F, το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι σπονδυλωτό και προορίζεται για αποστολές επιτήρησης κρίσιμων εγκαταστάσεων, επιτήρησης και αστυνόμευσης πόλεων, συλλογής πληροφοριών κ.ά.

Η λέξη «σπονδυλωτό» προφανώς εννοεί ότι το T5-F μπορεί να δεχθεί διάφορα φορτία (κάμερες και άλλο εξοπλισμό επιτήρησης), ανάλογα με τη φύση και τις απαιτήσεις της εκάστοτε αποστολής. Τόσο οι αισθητήρες, όσο και το T5-F μπορούν να ελεγχθούν από σταθμό εργασίας έτερου αεροσκάφους (επανδρωμένου) ή από το έδαφος μέσω συστήματος ζεύξης δεδομένων.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία ο T5-F μπορεί να δεχθεί και τον εκτοξευτή ρουκετών και βομβίδων Burkut των 44 χιλιοστών και να χρησιμοποιηθεί σε ρόλο εγγύς υποστηρίξεως.