Για πρώτη φορά, η Βρετανική Αεροπορία δοκίμασε, σε P-8A Poseidon, ένα νέο σύστημα επίγειου ανεφοδιασμού καυσίμου, αντί των παραδοσιακών φορτηγών. Η νέα διαδικασία είναι 30% ταχύτερη, διότι καταργεί την ανάγκη παύσης της διαδικασίας και εναλλαγής των φορτηγών. Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί μια γραμμή ροής καυσίμου, η οποία ενώνεται με το δίκτυο καυσίμων, απευθείας από το εργοστάσιο καυσίμων του Εδιμβούργου στην αεροπορική βάση. Όταν ένα αεροσκάφος χρειάζεται καύσιμα, ένα όχημα συνδέει τη μάνικα με το αεροσκάφος και εκτελεί τον ανεφοδιασμό.