Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι δοκιμάζει ένα νέο σύστημα παραγωγής καπνού για τεθωρακισμένα οχήματα. Οι δοκιμές γίνονται από οχήματα Stryker. Σε κάθε όχημα ενσωματώνονται τέσσερα συστήματα XM-75. Ο καπνός παράγεται με την έκχυση ελαίου ομίχλης σε μηχανισμό-γεννήτρια. Το έλαιο ομίχλης έχει την ιδιότητα να μην καίγεται, αλλά για διασπάτε σε μικροσωματίδια. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Στρατό το νέο σύστημα θα αυξήσει την επιβιωσιμότητα των τεθωρακισμένων οχημάτων του, μειώνοντας την ικανότητα του εχθρού να έχει οπτική επαφή με το φίλιο όχημα κατά την ημέρα, ενώ μειώνει και την όραση στο υπέρυθρο πεδίο.