Η εταιρία Specialised Imaging παρουσίασε επίσημα το σύστημα LOMA (Lightweight Optical Motion Analysis), το οποίο έχει την ικανότητα οπτικής ανίχνευσης αεροσκάφους από απόσταση, ενώ ταυτόχρονα, και στην ίδια απόσταση, μπορεί να καταγράψει και το υπέρυθρο ίχνους του ίδιου αεροσκάφους. Το LOMA ενσωματώνει πολλαπλές κάμερες για τον ακριβή εντοπισμό ταχέως κινούμενων αεροσκαφών, επανδρωμένων ή μη, καθώς και επερχόμενων βλημάτων.

Συγκεκριμένα το LORA είναι εφοδιασμένο με κάμερα υψηλής ευκρίνειας της Basler με φακούς 50 χιλιοστών της Nikon και με το σύστημα FLIR X8500SC με φακούς των 200 χιλιοστών. Στη διάρκεια δοκιμών το LOMA μπόρεσε να καταγράψει την πορεία ενός αεροσκάφους για 15 χιλιόμετρα.