Μόλις μια εβδομάδα μετά την υπογραφή συμβολαίου ύψους $ 1,7 δισεκατομμυρίων για την προμήθεια 12 αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού KC-46A Pegasus στην Αμερικανική Αεροπορίας (έκτη παρτίδα παραγωγής, Lot.6), η Boeing ανακοίνωσε ότι υπέγραψε νέο συμβόλαιο ύψους $ 2,12 δισεκατομμυρίων για την προμήθεια 15 επιπλέον αεροσκαφών της έβδομης παρτίδας παραγωγής (Lot.7), οι παραδόσεις των οποίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2024. Η πρώτη παρτίδα αφορούσε σε 7 αεροσκάφη, ενώ η δεύτερη σε 12 (αμφότερες έγιναν το 2016). Η τρίτη παρτίδα (2017) ήταν για 15 αεροσκάφη, η τέταρτη (2018) για 18 αεροσκάφη, η πέμπτη (2019) για 15 αεροσκάφη και η έκτη (2020) για 12 αεροσκάφη. Συνολικά οι παραγγελίες ανέρχονται σε 94 αεροσκάφη, ενώ η Αμερικανική Αεροπορία έχει παραλάβει μέχρι σήμερα 42 αεροσκάφη.