Τις εργασίες μετατροπής του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MS Asterix σε πλοίο γενικής υποστήριξης ξεκίνησε ο Καναδάς. Το σχετικό συμβόλαιο είχε υπογραφεί το 2015 με τις εργασίες μετατροπής να πραγματοποιούνται από τα ναυπηγεία Davie Shipbuilding (το πρόγραμμα θα αποδώσει ένα πλοίο κλάσης Resolve).

Το εμπορικό πλοίο MS Asterix ναυπηγήθηκε στη Γερμανία το 2010. Το πρόγραμμα Resolve αποφασίστηκε ως ενδιάμεση λύση μέχρι την ένταξη σε υπηρεσία των δύο πλοίων γενικής υποστήριξης κλάσης Protecteur (πρόγραμμα Joint Support Ships), η σχεδίαση των οποία βασίζεται στα γερμανικά πλοία γενικής υποστήριξης κλάσης Berlin (Type 702).

Τα δύο Protecteur αναμένεται να ενταχθούν σε υπηρεσία το 2021 και το 2022 αντίστοιχα (το πρώτο πλοίο ξεκίνησε τη ναυπήγηση του στις αρχές του 2017, ενώ υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης για τη ναυπήγηση και τρίτου πλοίου). Η ένταξη σε υπηρεσία του Resolve (MS Asterix) αναμένεται εντός του 2018.