Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι καθελκύστηκε το πρώτο από τα δύο πετρελαιοφόρα πλοία που θα αποκτήσει, στο πλαίσιο σχετικού συμβολαίου του 2020. Τα πλοία, τα οποία ναυπηγούνται με εμπορικές προδιαγραφές για να συμπιεστεί το κόστος, θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά καυσίμων σε βάσεις πρώτης γραμμής στην Οκινάουα και τα Νησιά Νανσέι ή για την τροφοδοσία αγκυροβολημένων πλοίων του Ιαπωνικού Ναυτικού. Τα νέα πλοία ενσωματώνουν σταθμούς τροφοδοσίας. Επί του παρόντος, το Ιαπωνικό Ναυτικό βασίζεται σε ιδιωτικά εμπορικά πλοία για τη μεταφορά καυσίμων σε αυτές τις περιοχές, αλλά σε περίπτωση πολέμου, θα μπορούσαν οι εργολάβοι να αρνηθούν τη μεταφορά καυσίμου. Έτσι αποφασίστηκε ότι το Ιαπωνικό Ναυτικό πρέπει να αποκτήσει ίδια ικανότητα.