Η νοτιοκορεατική υπηρεσία αμυντικής ανάπτυξης (ADD) εξέδωσε αίτημα για την ανάπτυξη ενός νέου κάθετου συστήματος εκτόξευσης πυραύλων για πλοία και υποβρύχια. Σύμφωνα με την απαίτηση, το κάθε κελί θα πρέπει να μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους βάρους 10 τόνων τουλάχιστον. To πρωτότυπο σύστημα θα πρέπει να είναι έτοιμο για δοκιμές τον Ιούνιο του 2027. Στη συνέχεια θα πρέπει να ξεκινήσουν οι δοκιμές οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το Νοέμβριο του 2027, έτσι ώστε το Δεκέμβριο του 2027 να ξεκινήσει η παραγωγή του, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι δοκιμές είναι επιτυχημένες. Οι νέοι εκτοξευτές θα αντικαταστήσουν τους εν υπηρεσία K-VLS (Korean Vertical Launching System).