Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA : European Defense Agency) ανακοίνωσε την έναρξη του ερευνητικού προγράμματος MAJES (Modelling and simulation as a service applications for Air and Joint Exercises & Simulation) για συνεργατική αεροπορική εκπαίδευση σε επίπεδο προσομοιωτών. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη της διαδικτύωσης και της διάδρασης συστημάτων και δικτύων, τα οποία θα επιτρέψουν στις συμμετέχοντες χώρες να πραγματοποιούν κοινή αεροπορική εκπαίδευση σε προσομοιωτές, για διασυμμαχικές επιχειρήσεις, από διαφορετικές τοποθεσίες.

Σύμφωνα με την EDA το MAJES θα αυξήσει το επίπεδο ρεαλισμού της αεροπορικής εκπαίδευσης σε προσομοιωτές. Κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα θα έχουν οι τεχνολογίες LVC (Live-Virtual-Constructive), οι οποίες συνδυάζουν φυσικά μέσα με την προσομοίωση, όπως για παράδειγμα η προσομοίωση εχθρικών αεροπορικών δυνάμεων. Επίσης, στόχος του προγράμματος MAJES είναι η βελτίωση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων από ασκήσεις για χρήση-γνώση από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες και αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2021. Μέχρι στιγμής συμμετοχή έχουν δηλώσει η Γαλλία, η Ολλανδία και η Νορβηγία, που δεν είναι μέλος της EDA.