Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Βασίλη Σκουλαράκο και την ηλεκτρονική εφημερίδα POLITICAL παραχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) Νίκος Δένδιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει η απάντηση του ΥΕΘΑ, ο οποίος τονίζει εμμέσως πως επανέρχονται σκέψεις για τη πρόσκτηση επιπλέον γαλλικών φρεγατών. Όπως είπε: Όσον αφορά την τέταρτη FDI, όντως υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης στο αρχικό συμβόλαιο. Η μη ενεργοποίηση της προαίρεσης οφείλεται στην ανάγκη ιεράρχησης και αναθεώρησης των αμυντικών προτεραιοτήτων καθώς και της επαναξιολόγησης των επιχειρησιακών απαιτήσεων από τα Γενικά Επιτελεία. Παρότι η προαίρεση για την τέταρτη FDI δεν ενεργοποιήθηκε, η Ελλάδα διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προμήθειας επιπλέον φρεγατών FDI, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελισσόμενες αμυντικές ανάγκες και τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν άριστες σχέσεις στον τομέα της άμυνας, με αμοιβαία επωφελή συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Αναλυτικά ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να διαβάσετε εδώ: (https://www.political.gr/political-30-03-24/)

Ερώτηση: Η επιχείρηση «Ασπίδες» αποτελεί μια σαφή ένδειξη πως οι συμμαχικές επιχειρησιακές απαιτήσεις ξεφεύγουνόχι μόνο από τα όρια του Αιγαίου αλλά καιτης Μεσογείου. Μπορείτο Πολεμικό μας Ναυτικό να ανταποκριθεί με τα πλοία που διαθέτει;Έχετε μιλήσει για το πρόγραμμα των αμερικανικών φρεγατών Constellation. Όμως σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του αμερικανικού ναυτικού,τα πρώτα ελάσματα για τηναμερικανική φρεγάτα θα κοπούν από τα τέλη του 2027… Αυτό από μόνο του δείχνει ότι οι Constellation θα είναι μια πραγματικότητα για την Ελλάδα μετά το 2030. Μπορείτο Πολεμικό Ναυτικόνα περιμένει μέχρι τότε;

ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας: Η επιχείρηση «Ασπίδες» αποτελεί ένα πρώτο βήμα για δημι ουργία αμυντικού βραχίονα στην ΕΕ. Ανέδειξε την ανάγκηγια ένα ισχυρό Πολεμικό Ναυτικό, ικανό να δρα σε ευρύτερο γεω- γραφικό φάσμα, το οποίο – και με τα πλοία που ήδη διαθέτει- μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις τρέχουσες προκλήσεις. Το απέδειξε το καλοκαίριτου 2020. Βεβαίως, οφείλουμε να μετ ριμνάμε και για την ενίσχυσή του σε μεσοπρόθεσμο και μακρο- πρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικα- νότητας των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί άλλωστε κυρίαρχη προτεραιότητα στην «Ατζέντα 2030», την οποία ο πρωθυπουρ γός χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις από την ίδρυση του ελληνικού κράτους». Όσον αφορά τις Constellation, η αποδοχή από τις ΗΠΑ της πρότασης να συμμετάσχουμε στη ναυπήγηση νέων φρεγατών αυτού του τύπου είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Η αποδοχή αυτή έχει τεράστιο επιχειρησιακό όφελος, καθώς η χώρα μας, σε συνδυασμό με την απόκτηση των τριών νέων FDI, έχει τη δυνατότητα να μπει στην επόμενη δεκαετία με νεότευκτα, στο μεγαλύτερο μέρος του στόλου της, πλοία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Παράλληλα, με την προμήθεια των Constellation, υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου μας, με εκσυγχρονισμό των υφιστάμε νων φρεγατών, ενίσχυση των δυνατοτήτων τους και επένδυση στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία, όπως μεταξύ άλλων στα μη επανδρωμένα σκάφη, στην επιφάνεια της θάλασσας αλλά και κάτω από αυτή, για την επέκταση της επιχειρησιακής μας ευελιξίας.

Βλέποντας τους Γάλλους να προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος τη ναυπήγηση τωντριώνφρεγατών FDI Belh@rra, ορισμένοι διερωτώνται ποιος είναι ο λόγος που «φρέναρε» ή έχει απορριφθεί – εσείς θα μας πείτε- η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για τη τέταρτη FDI, μιας και οι Γάλλοι δηλώνουν ανοιχτοί σεαυτήτη συζήτηση.

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι η προμήθεια των τριών φρεγατών FDI Belh@rra αποτελεί ύψιστης σημασίας εξοπλιστικό πρόγραμμα για το Πολεμικό Ναυτικό, ενισχύοντας σημαντι κά την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Η πρόοδος του προγράμματος είναι ομαλή καιτηρείταιτο χρονοδιάγραμμα, με την πρώτη φρεγάτα, την «Κίμων», να αναμένεται να παραδοθείτο 2025. Όσον αφορά την τέταρτη FDI, όντως υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης στο αρχικό συμβόλαιο. Η μη ενεργοποίηση της προαίρε σης οφείλεται στην ανάγκη ιεράρχησης και αναθεώρησης των αμυντικών προτεραιοτήτων καθώς καιτης επαναξιολόγησης των επιχειρησιακών απαιτήσεων από τα Γενικά Επιτελεία. Παρότι η προαίρεση για την τέταρτη FDI δεν ενεργοποιήθηκε, η Ελλάδα διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προμήθειας επιπλέον φρεγατών FDI, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελισσόμενες αμυντικές ανάγκες και τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν άριστες σχέσεις στον τομέα της άμυνας, με αμοιβαία επωφελή συνεργασία σε διάφορα επίπεδα.

Eρώτηση: Η επιστολή Μπλίνκεν αναφερόταν -μεταξύ άλλων- στα παράκτια περιπολικά μάχης (LCS). Από το σχέδιο του αμερικανικού προϋπολογισμού προκύπτει ότι εκείνα που ενδιέφεραν το Πολεμικό μας Ναυτικό θα συνεχίσουν να υπηρετούν το US Navy. Δεμένα και παροπλισμένα ως τώρα είναι πλοία που ανώτατα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού είχαν χαρακτηρίσει ως ακατάλληλα και προβληματικά. Τελικά, με αυτή την υπόθεση τι μπορεί να γίνει;

Όπως είχα δηλώσει τον Φεβρουάριο στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ορισμένες LCS που έχουν λύσει τα «παιδικά» τους προβλήματα μας ενδιαφέρουν μόνον ως δωρεάν παραχώρηση και ως ενδιάμεση λύση, μέχρι να αποκτή σουμε τη φρεγάτα επόμενης γενιάς, η οποία ευελπιστούμε να είναι η Constellation. Εφόσον οι LCS είναι πλήρως επιχειρησιακές και μας δοθούν δωρεάν, είναι ένα σύστημα το οποίο θα αξιολογηθεί από τα Γενικά Επιτελεία. Αλλά η απόφαση θα ληφθεί αφού υποβληθούνοι εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΝ, οι οποίες αυτονόητα θα λάβουν υπόψη τους την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα συγκεκριμένα πλοία τα οποία προσφέρονται προς παραχώρηση.

Το θέμα της απόκτησης κορβετών έχει κλείσει οριστικά; Ιταλοί και Γάλλοι δήλωναν διατεθειμένοι να μας παραδώσουν πλοία εντός τριών ετών με το κόστος κοντά στα δύο δισ. Αν το ΠΝ είχε πάρει το πράσινο φως να προχωρήσει με Γάλλους ή Ιταλούς το 2021, φέτος το Ναυτικό θα είχε την πρώτη κορβέτα. Δεν θα ήταν μια ασφαλής επιλογή;

Tο πρόγραμμα ενίσχυσης του Πολεμικού Ναυτικού με νέες κορβέτες έχει ανασταλεί, αλλά δεν έχει ακυρωθεί, καθώς βρισκόμαστε σε αναμονή των προτάσεων των Γενικών Επιτελείων, στο πλαίσιο της προτεραιοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, στόχος μας είναιμέσω της καλύτερης δυνατής σχέσης κόστους/αποτελέσματος στα διατιθέμενα μέσα, η διατήρηση των αδιαμφισβήτητων αμυντικών δυνατοτήτων στο Αιγαίο και η συνεισφορά στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, όμως, στοχεύουμε και στην αλλαγή σελίδας σε επίπεδο νοοτροπίας, με μια σταδιακή μετάβαση από τη νοοτροπία «αγοράζω από το ράφι» στη νοοτροπία της συμπαραγωγής, όπως στην περίπτωση των Constellation.