Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε μια νέα βαφή η οποία μειώνει το θερμικό ίχνος των τεθωρακισμένων οχημάτων και τα καθιστά έτσι δυσκολότερα να εντοπιστούν. Η βαφή GVCS (Ground Vehicle Coating System) αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία κέντρων, διοικήσεων και εργαστηρίων έρευνας του Αμερικανικού Στρατού, στο πλαίσιο προγράμματος μείωσης του θερμικού ίχνους των τεθωρακισμένων οχημάτων. Εκτός της μείωσης του θερμικού ίχνους, η βαφή GVCS έχει την ιδιότητα να μειώνει τα αποτελέσματα των χημικών μέσων που μπορούν να τραυματίσουν, αδρανοποιήσουν ή θανατώσουν τους επιβαίνοντες των οχημάτων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Στρατό το κόστος της νέα βαφής, ανά αμερικανικό γαλόνι, είναι μειωμένο κατά 75%, ενώ η εφαρμογή του, επί των οχημάτων, γίνεται εκτός εργοστασίου, στους όρχους των στρατοπέδων, ενώ δεν επιβαρύνει καθόλου το βάρος των οχημάτων. Αρχικά ο χρωματισμός που επιλέχθηκε, κατά την ανάπτυξη, ήταν η τυπική βαφή παραλλαγής, αλλά το 2018, κατόπιν σχετικής απαίτησης των Αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων, ξεκίνησε η ανάπτυξη βαφής γκρίζας απόχρωσης για μικρά ταχύπλοα σκάφη ειδικών επιχειρήσεων. Η νέα βαφή αναμένεται να εφαρμοστεί, αρχικά, στα τεθωρακισμένα οχήματα Bradley και Stryker και στα άρματα μάχης M-1 Abrams, με την πρώτη μονάδα να είναι έτοιμη το 2021.