Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με θέμα τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dassault, Eric Trappier, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα FCAS (Future Combat Air System) έχουν τελματωθεί καθώς Dassault και Airbus, που είναι οι κύριοι ανάδοχοι του προγράμματος, αδυνατούν να έρθουν σε συμφωνία για υπό-πρόγραμμα του νέου μαχητικού αεροσκάφους. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, αφορά στην ανάπτυξη νέων αεροπορικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων μέχρι το 2040. Μια από τις παραμέτρους του προγράμματος είναι και η ανάπτυξη ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους (NGF : Next-Generation Fighter) για την αντικατάσταση των Rafale και των EuroFighter.

Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν έχει ακόμα μπει σε φάση έρευνας και ανάπτυξης (Phase-1B). Η φάση έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 2027, δηλαδή το έτος ολοκλήρωσης της κατασκευής του πρωτότυπου συστήματος, για να ακολουθήσουν δοκιμές. Η Dassault εκπροσωπεί τη Γαλλία, η Airbus τη Γερμανία και η Indra της Ισπανία. Η διαφωνία έγκειται στο ηγετικό ρόλο της Dassault στο πρόγραμμα NGF. Το πρόγραμμα FCAS έχει διαιρεθεί σε επτά τεχνολογικούς πυλώνες και κάθε πυλώνας είναι ευθύνη μιας από τις τρείς συμμετέχουσες εταιρίες. Η Dassault είναι υπεύθυνη για το NGF, η Airbus για τα μη-επανδρωμένα συστήματα, τις ικανότητες δικτύωσης (cloud) και τις τεχνολογίες Stealth, η Indra ηγείται των αισθητήρων και η Safran θα αναπτύξει τους κινητήρες.

«Η Dassault θα ηγηθεί του προγράμματος νέου μαχητικού. Επιπλέον αιτήματα εντάχθηκαν για να υποστηρίξουν το πρόγραμμα. Είπα ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Καταφέραμε να βρούμε δίκαιες και ισορροπημένες συμφωνίες για τους έξι πυλώνες, όπου παρά την ανάδειξη μια ηγέτιδας εταιρίας η ικανότητα κάθε συμμετέχουσας εταιρίας έγιναν σεβαστές και κλίθηκαν να συμμετάσχουν. Η Airbus κατέθεσες πολλές προτάσεις για τη συμμετοχή της στο NGF και υποστηρίζουμε κάθε λύση που θα σέβεται τις ικανότητες της κάθε εταιρίας και τον ηγετικό ρόλο της Dassault για μια δίκαιη συμφωνία. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε λύση αν οι όροι που συμφωνήσαμε γίνουν σεβαστοί και στον πυλώνα του NGF, όπως έχει συμβεί για τους άλλους πυλώνες», είπε ο Eric Trappier.