Η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι εξέδωσε αίτημα για τη ναυπήγηση νέων πλοίων ναρκοπολέμου προς αντικατάσταση των εν υπηρεσία πλοίων κλάσης «Kiiski» και «Kuha» (τέσσερα και επτά τον αριθμό). Στα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτεί το Φινλανδικό Ναυτικό από τα νέα πλοία είναι η ικανότητα εντοπισμού όλων των ειδών ναρκών (ακουστικών, μαγνητικών, ηλεκτρικών) και η εκτεταμένη χρήση μη-επανδρωμένων συστημάτων. Το μήκος των πλοίων θα πρέπει να είναι περί τα 24 μέτρα. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει τον τελικό αριθμό των υπό προμήθεια σκαφών, αλλά ο προϋπολογισμός είναι ιδιαίτερα χαμηλός, μόλις € 18-20 εκατομμύρια συν άλλα € 15 εκατομμύρια ως δικαίωμα προαίρεσης.