Όπως ανακοίνωσε η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές για το πρόγραμμα γενικής επιθεώρησης και επισκευής των κινητήρων MTU 20V 956 TB82 των MEKO-200 θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως τις 5 Σεπτεμβρίου, λαμβάνοντας νέα παράταση, καθώς η τελευταία καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31η Ιουλίου. Με τη νέα παράταση το πρόγραμμα καταγράφει συνολική καθυστέρηση δύο (2) ετών.

Συγκεκριμένα στις 14 Ιουνίου του 2018 η ΓΔΑΕΕ ανακοίνωσε τη ματαίωση του αρχικού διαγωνισμού, ο οποίος είχε προκηρυχτεί στις 24 Αυγούστου του 2017 με προϋπολογισμό € 13.759.991, λόγω της «υποβολής μη αποδεκτών και μη συμφώνων με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού φακέλων με δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής». Στη συνέχεια δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2019. Πρόκειται για ένα μικρό αλλά σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά στην ομαλή λειτουργία και τη διαθεσιμότητα των φρεγατών MEKO-200.