Στις 27 Σεπτεμβρίου η ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) ανακοίνωσε ότι κατόπιν αποδοχής νέου αιτήματος της εταιρίας «ELMON AE», η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για το πρόγραμμα προμήθειας αντιαρματικών M-72A7/A9 LAW μετατίθεται για τις 20 Οκτωβρίου του 2021 (δείτε ΕΔΩ). Ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 10 Αυγούστου (με αρχική καταληκτική ημερομηνία την 9η Σεπτεμβρίου του 2021 και μετά από παράταση την 4η Οκτωβρίου), έχει διάρκεια υλοποίησης έξι (6) μήνες και προϋπολογιστεί με το ποσό των € 480.000 (χωρίς ΦΠΑ).