Η γερμανική εταιρία IBD Deisenroth Engineering (IBD), η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη θωρακίσεων για άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, παρουσίασε μια νέα πρόταση-λύση ενεργητικής θωράκισης (SMART-PROTech), σχεδιασμένης για να προστατεύει κατά αντιαρματικών βλημάτων με διπλή πολεμική κεφαλή σε κάθετη διάταξη (tandem).

Τα σύγχρονα αντιαρματικά όπλα (ρουκέτες και βλήματα), καθώς και τα πυρομαχικά κινητικής ενέργειας των 120 και 125 χιλιοστών επιτυγχάνουν διατρητική ικανότητα που κυμαίνεται από τα 300 έως τα 1.400 χιλιοστά θωράκισης τύπου RHA (Rolled Homogeneous Armor). Απέναντι σε τέτοιου επιπέδου διατρητικής ικανότητας η παθητική θωράκιση δεν αρκεί.

Μέχρι στιγμής έχουν αναπτυχθεί δύο τεχνολογίες αντιμετώπισης των παραπάνω απειλών. Η πρώτη είναι η ενεργητική θωράκιση ERA (Explosive Reactive Armor), μια ευρέος διαδεδομένη λύση, και τα ενεργητικά συστήματα αυτοπροστασίας.

Ωστόσο τα βλήματα με δύο διαδοχικές πολεμικές κεφαλές έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για να αντιμετωπίζουν θωρακίσεις ERA, με την πρώτη κεφαλή να εξουδετερώνει την ERA και την δεύτερη να πραγματοποιεί τη διάτρηση και καταστροφή του στόχου.

Η λύση SMART-PROTech αποτελείται από σπονδυλωτή θωράκιση. Κάθε τμήμα θωράκισης (module) ενσωματώνει έναν αισθητήρα (στο κέντρο του τμήματος) και 1-2 αντίμετρα, ανάλογα με το μέγεθος, τη θέση και τον προσανατολισμό του τμήματος της θωράκισης. Τα δύο αντίμετρα είναι τοποθετημένα το ένα (το επάνω) να στρέφεται προς τα κάτω και το άλλο (το κάτω) να στρέφεται προς τα επάνω.

Η προσβολή της επερχόμενης απειλής εκτελείται υπό γωνία 30ο. Ο αισθητήρας δεν ενεργοποιείται κατά απειλών μικρού ή μεσαίου διαμετρήματος, δεδομένου ότι αυτές οι απειλές δεν μπορούν τα διατρήσουν ούτε τη θωράκιση SMART-PROTech, αλλά ούτε και την εργοστασιακή θωράκιση (παθητική), του άρματος.

Εάν το άρμα μάχης ή το τεθωρακισμένο όχημα προσβληθεί από αντιαρματικό βλήμα με δύο πολεμικές κεφαλές, η πρώτη κεφαλή εξουδετερώνεται από την ενεργητική (επιπρόσθετη, με το κόκκινο χρώμα στις φωτογραφίες) θωράκιση SMART-PROTech, ενώ η δεύτερη κεφαλή εξουδετερώνεται, πριν καν ενεργοποιηθεί, από ένα από τα δύο αντίμετρα που ενσωματώνει η SMART-PROTech.

Σύμφωνα με την IBD το σύστημα SMART-PROTech είναι οικονομικότερη λύση, σε σχέση με τα ενεργητικά συστήματα αυτοπροστασίας και μπορεί να εγκατασταθεί στα άρματα μάχης και τα τεθωρακισμένα οχήματα γρήγορα και εύκολα, ακόμα και σε επίπεδο μονάδας, ενώ, πάντα σύμφωνα με την IBD, προσφέρει μεγαλύτερη προστασίας σε σχέση με τις θωρακίσεις ERA.