Με ανακοίνωση της, στις 30 Ιανουαρίου του 2020, η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) γνωστοποίησε ότι προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό για το πρόγραμμα υποστήριξης των μεταφορικών ελικοπτέρων ΝΗ-90. Ο πρώτος σχετικός διαγωνισμός είχε προκηρυχτεί στις αρχές Δεκεμβρίου του 2018, προφανώς χωρίς να αποδόσεις αποτέλεσμα.

Ο αρχικός διαγωνισμός, όπως και ο επαναληπτικός αφορά σε σύμβαση διετούς διάρκειας και συνολικής δαπάνης € 5.000.000, εκ των οποίων € 3.000.000 για το πρώτο έτος και € 2.000.000 για το δεύτερο έτος της σύμβασης. Το πρόγραμμα, αν και μικρό, σε χρονική διάρκεια και δαπάνη, είναι μεγάλης σημασίας καθώς άπτεται της άμεσης αξιοποίησης των ικανότερων μεταφορικών ελικοπτέρων του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ).