Στις 17 Φεβρουαρίου η γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) ανακοίνωσε ότι η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία υπέγραψαν τη διακρατική συμφωνία και τη σύμβαση ανάπτυξης, με την ευρωπαϊκή MBDA, του νέου ευρωπαϊκού στρατηγικού όπλου FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon) ή FMAN/FMC (Futur Missile Antinavire/Futur missile de Croisière), όπως ονομάζεται στα γαλλικά. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει. Υπενθυμίζουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2021 η Γαλλία είχε ακυρώσει συνάντηση με τη Μεγάλη Βρετανία, για το θέμα, λόγω της συμφωνίας AUKUS. Στην ουσία το πρόγραμμα FC/ASW αφορά σε δύο διαφορετικά βλήματα, ένα κατά πλοίων και ένα τεχνολογίας Cruise για προσβολές στόχων εδάφους, αν και αρχική πρόθεση των δύο κρατών ήταν η ανάπτυξη ενός βλήματος και για τους δύο ρόλους.

Το πρόγραμμα FC/ASW έχει ως στόχο την αντικατάσταση των RGM-84 Harpoon, ΜΜ-40 Exocet και SCALP/Storm Shadow με ένα νέο βλήμα, συμβατό με τους κάθετους εκτοξευτές Mk.41 VLS (Vertical Launch System) και Sylver A70. Ως προς το χρόνο ένταξης σε υπηρεσία η Μεγάλη Βρετανία επιθυμεί να είναι το 2028, ένα χρόνο μετά την ένταξη σε υπηρεσία της πρώτης φρεγάτας Type-26. Το πρόγραμμα FC/ASW δεν είναι νέο. Ξεκίνησε, ως αντίληψη, το 2011 υπό το όνομα Perseus ή CVS401 Perseus. Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία συμφώνησαν στην από κοινού ανάπτυξη του FC/ASW το 2016 και επιβεβαίωσαν την πρόθεση του το 2018. Τα βλήματα του προγράμματος FC/ASW θα ενσωματώνουν κινητήρα ramjet, το μήκος τους θα είναι περί τα πέντε μέτρα, το βάρος τους περί τα 800 κιλά και θα ενσωματώνουν τρείς πολεμικές κεφαλές, μια κύρια των 200 κιλών και δύο μικρότερες των 50 κιλών έκαστη.

Οι δύο μικρότερες πολεμικές κεφαλές είτε θα συμβάλουν την καταστρεπτική ισχύ της ισχυρότερης πολεμικής κεφαλής ή θα αποχωρίζονται του βλήματος πριν την πρόσκρουση, δηλαδή θα λειτουργούν ως υπό-πυρομαχικά, με στόχο την προσβολή του στόχου σε διαφορετικά σημεία. Για παράδειγμα, η κύρια πολεμική κεφαλή θα μπορεί να προσβάλει ένα πλοίο, ακόμα και αεροπλανοφόρο, στο κέντρο και οι δύο μικρότερες πολεμικές κεφαλές στην πλώρη και την πρύμνη. Η επιλογή ανάπτυξης δύο διαφορετικών βλημάτων έχει να κάνει με την ανάγκη προσβολής διαφορετικών στόχων (θαλάσσιους και χερσαίους), άρα με την ανάγκη υιοθέτησης διαφορετικού προφίλ επίθεσης. Στην περίπτωση προσβολής στόχων εδάφους το βλήμα θα προσεγγίζει το στόχο από μεγάλο υψόμετρο, ενώ για την προσβολή πλοίων η προσέγγιση είναι διαφορετική, με πτήση κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και εφαρμογή τακτικής Pop-Up στην τερματική φάση.