Στις 20 Οκτωβρίου η Αμερικανική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι ξεκινά πρόγραμμα ανάπτυξης μιας νέας έκδοσης του βλήματος αέρος-εδάφους AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Stand-off Missile). Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τις επιδιωκόμενες επιδόσεις της νέας έκδοσης του JASSM δεν ανακοινώθηκαν εκτός από το ότι η νέα έκδοση θα προσθέσει στο βλήμα νέες ικανότητες, σε σχέση με τις εκδόσεις AGM-158A και AGM-158B. Στην έκδοση AGM-158A το βλήμα επιτυγχάνει μέγιστο βεληνεκές 370 χιλιόμετρα και ενσωματώνει διατρητική πολεμική κεφαλή τύπου WDU-42/B βάρους 450 κιλών. Στην έκδοση AGM-158B το βλήμα επιτυγχάνει μέγιστο βεληνεκές άνω των 925 χιλιομέτρων, ενώ έκδοση του AGM-158B αποτελεί και το βλήμα κατά πλοίων επιφανείας AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile).