Η αμερικανική AM General παρουσίασε την τελευταία έκδοση του ελαφρού οχήματος HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), το οποίο βρίσκεται σε υπηρεσία και από τον Ελληνικό Στρατό (ΕΣ). Η νέα έκδοση (NXT-360) διατίθεται είτε ως νέα κατασκευή, είτε ως πακέτο αναβάθμισης παλαιότερων εκδόσεων του HMMWV.

Η έκδοση NXT-360 αναπτύχθηκε με βάση την έκδοση μεταφοράς οπλισμού M-1151 του HMMWV και ενσωματώνει αυξημένο επίπεδο προστασίας, ενώ μπορεί να εφοδιαστεί και με ενεργητικό σύστημα αυτοπροστασίας. Άλλες βελτιώσεις αφορούν στην κινητικότητα του οχήματος και στην ευκινησία του.

Σύμφωνα με την AM General το κόστος ενός καινούργιου HMMWV της έκδοσης ΝΧΤ-360 είναι της τάξεως των $ 250.000 περίπου (συγκριτικά, ένα νέο όχημα JLTV κοστίζει $ 500.000 περίπου), ενώ το κόστος της αναβάθμισης ενός παλαιότερου HMMWV στο επίπεδο NXT-360, είναι της τάξεως των $ 50.000 περίπου, ανάλογα με τις επιλογές αναβάθμισης (σύμφωνα με την εταιρία το μεγαλύτερο κόστος είναι αυτό της αύξησης του επιπέδου θωράκισης και προστασίας).

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΕΣ διατηρεί σε υπηρεσία 681 HMMWV σε διάφορες εκδόσεις. Η πρώτη σύμβαση, που ήταν ύψους 3.200.000.000 δραχμών, και αφορούσε στην προμήθεια 70 HMMWV, υπογράφηκε το Μάρτιο του 2000. Οι παραδόσεις ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2000 και ολοκληρώθηκαν το 2001. Από τα 70 οχήματα τα 42 είναι την έκδοσης M-1025A2 και είναι εφοδιασμένα με αντιαρματικά συστήματα MILAN, ενώ 28 ανήκουν στην έκδοση M-1097A2 και οκτώ (8) φέρουν πολυβόλα διαφόρων διαμετρημάτων και χρησιμοποιούνται από τις Ειδικές Δυνάμεις, ενώ 20 εξοπλίζουν την 116η Αερομεταφερόμενη Μοίρα Πυροβολικού, 18 ως ρυμουλκά των πυροβόλων M-56 Pack των 105 χιλιοστών και δύο (2) ως διοικητικά.

Τον Απρίλιο του 2002 υπογράφηκε σύμβαση, ύψους € 8.750.000, για την προμήθεια 54 οχημάτων της έκδοσης M-1097A2, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως φορείς του συστήματος εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας ASRAD Hellas.

Η σύμβαση, ύψους € 25.400.000 για την προμήθεια 98 οχημάτων, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα 98, της έκδοσης M-1114GR (φορείς των αντιαρματικών Kornet-E) υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2002, ενώ το δικαίωμα της προαίρεσης ασκήθηκε τον Ιούλιο του 2003, με κόστος € 25.400.000.

Η σύμβαση, ύψους € 15.200.000, για την προμήθεια 40 οχημάτων της έκδοσης M-1118GR1 (φορείς του ραντάρ επιτήρησης BOR-A550) και 20 οχημάτων της έκδοσης Μ-1118GR2 (φορείς των ηλεκτροπτικών αισθητήρων παρατήρησης Margot XXL) υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2005.

Τέλος, η σύμβαση για την προμήθεια 301 οχημάτων υπογράφηκε το Μάρτιο του 2006. Οι παραδόσεις ξεκίνησαν το 2007 και ολοκληρώθηκαν το 2008. Από τα 301 οχήματα τα 165 είναι της έκδοσης M-1115GR και είναι εφοδιασμένα με αυτόματους εκτοξευτές βομβίδων GMG των 40 χιλιοστών, 70 είναι της έκδοσης διακομιδής τραυματιών M-1116GR, έξι (6) είναι της έκδοσης M-1117GR και χρησιμοποιούνται από τις Ειδικές Δυνάμεις, ενώ 60 είναι της έκδοσης M-1119GR και χρησιμοποιούνται ως κινητά συνεργεία επισκευών.