Στις 21 Σεπτεμβρίου η κοινοπραξία ARTEC και η OCCAR (Organization Conjointe de Coopération en matière d’Armement/Organization for Joint Armance Co-operation) υπέγραψαν συμβόλαιο για την ανάπτυξη μιας νέας έκδοσης του τροχοφόρου τεθωρακισμένου οχήματος Boxer. Η νέα έκδοση θα είναι υποστήριξης πυρών (JFST : Joint Fire Support Team). To συμβόλαιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και κατασκευή δύο πρωτοτύπων για τη διεξαγωγή δοκιμών.