Η αμερικανική Northrop Grumman ανακοίνωσε ότι απέσπασε συμβόλαιο ύψους $ 1,31 δισεκατομμυρίων, από την Αμερικανική Αεροπορία, για τη συνέχιση του προγράμματος ανάπτυξης μιας νέας και ικανότερης έκδοσης του ατρακτιδίου Litening. Το συμβόλαιο αφορά στην ανάπτυξη και την παραγωγή της νέας έκδοσης καθώς και την αναβάθμιση εν υπηρεσία συστημάτων στο νεότερο επίπεδο. Επίσης συμπεριλαμβάνει και υλικά και υπηρεσίες εν συνεχεία υποστήριξης του συνόλου των ατρακτιδίων.

Το ατρακτίδιο AN/AAQ-28(V) Litening ενσωματώνει πολλαπλούς αισθητήρες και προσφέρει στους πιλότους τη δυνατότητα ανίχνευσης, πρόσκτησης, αυτόματης ανίχνευσης και αναγνώρισης στόχων σε μεγάλες αποστάσεις. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και ως σύστημα συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.