Η Ρουμανία αναζητά την προμήθεια ενός νέου άρματος μάχης προς αντικατάσταση των TR-85 και των αναβαθμισμένων TR-85M1. Συνολικά σε υπηρεσία βρίσκονται περί τα 280 άρματα μάχης του τύπου. Η ανάπτυξη του TR-85 ξεκίνησε το 1978 και ολοκληρώθηκε το 1985, οπότε και άρχισε να παράγεται. Η αναβαθμισμένη έκδοση TR-85M1 εντάχθηκε σε υπηρεσία το 1997.

Λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος δεν έγιναν γνωστές. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι η Ρουμανία θα εξετάσει λύσεις που αφορούν σε νέα άρματα μάχης, αλλά και σε μεταχειρισμένα με προοπτική μελλοντικής αναβάθμισης. Είναι σαφές ότι το κόστος θα είναι καταλυτικός παράγοντας στην υλοποίηση του προγράμματος.