Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ένοπλων UAV τύπου MQ-9 Reaper, όπλων και υποστήριξης, δυνητικού κόστους $ 3,7 δισεκατομμυρίων. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση προχωρημένων διαπραγματεύσεων, ενώ το σχετικό συμβόλαιο μπορεί να υπογραφεί εντός του 2023, αν και εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν με επιτυχία. Εάν το συμβόλαιο υπογραφεί το 2023 η παράδοση του πρώτου συστήματος αναμένεται το 2028.