Μοιρασμένη είναι η ΕΕ σχετικά με την πρόταση για την έκδοση ευρωομολόγου για την αμυντική ενίσχυση της ΕΕ. Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Στόχος της ΕΕ είναι να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και η δυνατότητα έκδοσης ευρωομολόγων είναι μία από τις ιδέες που εξετάζονται. Ωστόσο, οι χώρες του Βορρά δεν υποδέχονται θετικά την ιδέα, ενώ οι χώρες του Νότου τη βλέπουν θετικά, μια εκ των οποίων και η Ελλάδα. Εκτός της χώρας μας την ιδέα στηρίζουν η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ στην αντίθετη όχθη βρίσκονται η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία και η Αυστρία.