Τα ναυτικά ραντάρ χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα περιστρεφόμενα και εκείνα σταθερής κεραίας. Η μεγάλη πλειοψηφία των ραντάρ νέας τεχνολογίας είναι διάταξης φάσης. Τα δύο μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ραντάρ διάταξης φάσης σε σχέση με τα περιστρεφόμενα είναι η συνεχής κάλυψη τομέα 3600 καθώς και η δυνατότητα αλλαγής μη λειτουργικών ή κατεστραμμένων πομποδεκτών εν πλω. Στο παρόν άρθρο θα κάνουμε μια παρουσίαση των ραντάρ σταθερής κεραίας που είτε σε διαθέσιμα είτε σε υπηρεσία σήμερα.

Τα ραντάρ διάταξης φάσης χωρίζονται σε παθητικά και ενεργητικά η κύρια διαφορά τους είναι ότι ενώ τα παθητικά έχουν μία κεραία πομπό που στέλνει το ραδιοσήμα και πολλούς δέκτες που λαμβάνουν τις αντανακλάσεις από τους στόχους, τα ενεργητικά αποτελούνται από πολλά στοιχεία TRM (Transmitter-Receiver Module) όπου κάθε στοιχείο είναι και πομπός και δέκτης ταυτόχρονα. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη αξιοπιστία, μικρότερο μέγεθος και βάρος και μικρότερο κίνδυνο ανίχνευσης λόγω της χρήσης πολλαπλών συχνοτήτων.

Ζώνες συχνοτήτων ραντάρ

Οι συχνότητες των σετ ραντάρ σήμερα κυμαίνονται από περίπου 5 megahertz έως περίπου 130 gigahertz. Ωστόσο, ορισμένες συχνότητες προτιμώνται για συγκεκριμένες εφαρμογές ραντάρ ανάλογα με την αποστολή. Τα συστήματα ραντάρ πολύ μεγάλης εμβέλειας λειτουργούν συνήθως σε χαμηλότερες συχνότητες από 0,5 έως 2 GHz και τα συστήματα μέσης εμβέλειας από 2 έως 12 GHz παρέχοντας και μεγαλύτερη διάκριση.

Οι συχνότητες που απαντώνται στα σύγχρονα ναυτικά ραντάρ είναι οι D, G, E/F και X.

H ζώνη συχνοτήτων D (παλιά ονομασία L) είναι ιδανική για σύγχρονα ραντάρ εναέριας επιτήρησης μεγάλης εμβέλειας έως 250 ναυτικών μιλίων (≈400 km). Οι σχετικά χαμηλές παρεμβολές από τη λειτουργία των πολιτικών ραδιοεπικοινωνιών και επιτρέπουν την ευρυζωνική ακτινοβολία με πολύ υψηλή ισχύ. Μεταδίδουν παλμούς με υψηλή ισχύ, μεγάλο εύρος ζώνης και ενδοπαλμική διαμόρφωση για την επίτευξη ακόμη μεγαλύτερης εμβέλειας. Λόγω της καμπυλότητας της γης, ωστόσο, η εμβέλεια που μπορεί να επιτευχθεί πρακτικά με αυτά τα ραντάρ είναι πολύ μικρότερη σε χαμηλά υψόμετρα.

H ζώνη συχνοτήτων E/F (παλιά ονομασία S). Τα ραντάρ που λειτουργούν σε αυτή τη συχνότητα απαιτούν πολύ υψηλότερη ισχύ παλμού για την επίτευξη μεγάλης εμβέλειας λόγω του ότι στη ζώνη συχνοτήτων από 2 έως 4 GHz η ατμοσφαιρική εξασθένηση είναι υψηλότερη σε σχέση με τη ζώνη D.

H ζώνη συχνοτήτων G (παλιά ονομασία C). Αυτήν τη ζώνη συχνοτήτων χρησιμοποιούν στρατιωτικά κινητά ραντάρ πεδίου μάχης με μικρή και μεσαία εμβέλεια. Οι κεραίες είναι αρκετά μικρές ώστε να τοποθετούνται γρήγορα και έχουν υψηλή ακρίβεια για τον έλεγχο των όπλων. Η επίδραση των καιρικών φαινομένων είναι πολύ μεγάλη, γι’ αυτό και τα στρατιωτικά ραντάρ είναι συνήθως εξοπλισμένα με κεραίες με κυκλική πόλωση.

H ζώνη συχνοτήτων I/J (παλιά ονομασία X και Ku). Μεταξύ 8 και 12 GHz, η αναλογία μήκους κύματος προς μέγεθος κεραίας έχει πιο ευνοϊκή τιμή. Με σχετικά μικρές κεραίες, μπορεί να επιτευχθεί επαρκής γωνιακή ακρίβεια, η οποία ευνοεί τη στρατιωτική χρήση ως αερομεταφερόμενο ραντάρ. Αυτή η ζώνη συχνοτήτων χρησιμοποιείται κυρίως σε πολιτικές και στρατιωτικές εφαρμογές για συστήματα ραντάρ θαλάσσιας πλοήγησης. Μικρές φθηνές και γρήγορα περιστρεφόμενες κεραίες προσφέρουν επαρκή εμβέλεια με πολύ καλή ακρίβεια. Οι κεραίες μπορούν να κατασκευαστούν ως απλές θύρες ραδιοσυχνοτήτων ή σταθερές κεραίες. Όσον αφορά τα στρατιωτικά ναυτικά ραντάρ η ζώνη Χ προσφέρει υψηλή ευκρίνεια και διάκριση στόχων σε παράκτια ύδατα καθώς και ακριβή έλεγχο των όπλων του πλοίου φορέα.

Η.Π.Α

AN/SPY-1

Σε αντίθεση με τα ραντάρ της αεροπορίας των ΗΠΑ στο ναυτικό το πρώτο σταθερό ραντάρ διάταξης φάσης ήταν τεχνολογίας PESA (Passive Electronic Scanned Array). Ητάν το γνωστό AN/SPY-1A που φόρεσαν πρώτα τα καταδρομικά κλάσης Ticonderoga οδηγώντας, μαζί με την εισαγωγή σε υπηρεσία του νέου τότε ΑΑ πυραύλου SM-2 και του συστήματος AEGIS, την ΑΑ άμυνα περιοχής σε ένα άλλο πρωτόγνωρο για την εποχή επίπεδο.

Το μοντέλο AN/SPY-1A εγκαταστάθηκε στα 12 πρώτα καταδρομικά της κλάσης Ticonderoga (CG47-58) και αποτελείται από τέσσερις συστοιχίες φάσεων δύο τοποθετημένες μπροστά και δύο πίσω. Κάθε κεραία υποδιαιρείται σε 140 μονάδες συστοιχίας, η καθεμία με 32 στοιχεία ακτινοβολίας. Υπάρχουν 4.096 στοιχεία εκπομπής και 4.352 στοιχεία λήψης. Οι μετατοπιστές φάσης περιλαμβάνουν εξαιρετικά ακριβείς, ανθεκτικούς στη θερμοκρασία συνθετικούς κρυστάλλους λυχνίτη και οδηγούνται από πλακέτες οδήγησης τεσσάρων καναλιών, εκ των οποίων υπάρχουν οκτώ πανομοιότυπες για να διασφαλιστεί ο πλεονασμός (system redundancy) και η επιβίωση.

Το AN/SPY-1Β πέτυχε αρχική επιχειρησιακή ικανότητα το 1989 όταν τέθηκε σε λειτουργία το USS Princeton (CG-59). Έφερε νέους μικρότερους μετατοπιστές φάσης επιτρέποντας πολύ μικρότερα βάρη. Επίσης, εφαρμόστηκαν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά anti-stealth, αν και η πλήρης υλοποίηση έπρεπε να περιμένει το SPY-1D(V). Επίσης οι δυνατότητες ECCM του συστήματος έχουν βελτιωθεί.

Το AN/SPY-1D (για Destroyer) είναι το μοντέλο –Β προσαρμοσμένο για ένα πλοίο μεγέθους αντιτορπιλικού. To φόρεσε το πρώτο αντιτορπιλικό AAW της κλάσης Arleigh Burke DDG-51 το 1991 έως και το πλίο με αριθμό DDG-91. Τα αντιτορπιλικά φέρουν έναν μόνο πομπό ραντάρ αντί για δύο, και στη θέση των τεσσάρων ραντάρ φωτισμού στόχων στα πλοία CG-47, υπάρχουν μόνο τρεις.

Το μοντέλο AN/SPY-1D(V) φόρεσαν όλα τα υπόλοιπα πλοία της κλάσης Arleigh Burke της διαμόρφωσης Flight IIA μέχρι την έλευση της διαμόρφωσης Flight IIΙ η οποία έφερε ένα τελείως νέο ραντάρ. Στο AN/SPY-1D(V)υπήρξε πλήρης εφαρμογή των χαρακτηριστικών anti-stealth. Εισήγαγε προηγμένες κυμματομορφές που μείωσαν τον θόρυβο υποβάθρου, επιτρέποντας πολύ καλύτερο εντοπισμό κρυφών στόχων. Εισήχθησαν νέες τεχνικές επεξεργασίας ECCM για την εξάλειψη πολλών τύπων παραπλανητικών παρεμβολών. Η απόδοση έναντι στόχων με υπόβαθρο ξηράς βελτιώθηκε επίσης σημαντικά. Έγινε επιχειρησιακό το 2004 όταν τέθηκε σε λειτουργία το USS Pinckney (DDG-91).

Το μοντέλο AN/SPY-1F (για Frigate) σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί σε πλοία μεγέθους φρεγάτας έτσι η διάμετρος της κάθε σταθερής στοιχειοκεραίας μειώθηκε στα 2,4 μέτρα και αντίστοιχα και ο αριθμός των στοιχείων της στα 1856 από 4350. Το μοντέλο αυτό έχει όλα τα πλεονεκτήμα των προκατόχων του με μικρότερο όγκο και βάρος. Ενσωματώθηκε με επιτυχία στα πλοία κλάσης F-100 του Ισπανικού ναυτικού και Nansen του Νορβηγικού ναυτικού

Τελευταίο μοντέλο της σειράς που όμως δεν είχε την τύχη να εγκατασταθεί σε κάποια κλάση πλοίων ήταν το AN/SPY-1Κ το οποίο είναι μια ακόμη μικρότερη έκδοση ικανή να φορεθεί σε πλοία πολύ μικρού εκτοπίσματος όπως ελαφρές φρεγάτες και κορβέτες.

AN/SPY-3

Το AN/SPY-3 είναι το πρώτο ναυτικό ραντάρ AESA αμερικανικής κατασκευής που εγκαταστάθηκε σε πλοία του USN. Κατασκευάζεται από τη Raytheon και έχει σχεδιαστεί τόσο για επιχειρήσεις ανοιχτής θάλασσας όσο και για τις παράκτιες.

Λειτουργεί στη ζώνης X (εύρος συχνοτήτων 8 έως 12 GHz) που είναι η βέλτιστη για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων διάδοσης σε χαμηλό υψόμετρο, έχει οξεία δέσμη για βέλτιστη ακρίβεια παρακολούθησης, και ευρύ εύρος ζώνης συχνότητας για αποτελεσματική διάκριση στόχων όπως επίσης είναι ικανό για την καταύγαση πυραύλων SM-2 και Evolved Sea Sparrow (ESSM).

Το σύστημα χρησιμοποιεί εμπορικούς υπολογιστές από το ράφι (COTS) και έχει μειωμένες απαιτήσεις επάνδρωσης για λειτουργία και συντήρηση. Ένας αριθμός λειτουργιών και συντήρησης μπορούν να αυτοματοποιηθούν πλήρως. Οι εμπορικοί διακομιστές συμμετρικών πολυεπεξεργαστών (SMP) της σειράς IBM Regatta, ανθεκτικοί σε περιβάλλον πλοίου, παρέχουν υπολογιστική απόδοση χαμηλής καθυστέρησης (γρήγορο κλείσιμο βρόχου από αισθητήρα σε σκοπευτή) και περιβάλλον μηχανικής λογισμικού υψηλής παραγωγικότητας.

Το σύστημα εισήχθη στα νέα αντιτορπιλικά κλάσης Zumwalt και αεροπλανοφόρα κατηγορίας Gerald R. Ford. Και στις δύο αυτές κατηγορίες, το AN/SPY-3 επρόκειτο αρχικά να συνδυαστεί με το S Band AN/SPY-4 με τον χαρακτηρισμό «Dual Band Radar». Τον Ιούνιο του 2010, ο επικεφαλής των προμηθειών του Πενταγώνου Ashton Carter ανακοίνωσε ότι θα αφαιρέσει το ραντάρ αναζήτησης όγκου S-band SPY-4 από το ραντάρ διπλής ζώνης του DDG 1000 για να μειώσει το κόστος ως μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης Nunn-McCurdy. Λόγω της αφαίρεσης SPY-4, το ραντάρ SPY-3 θα λάβει τροποποιήσεις λογισμικού ώστε να εκτελεί μια λειτουργία αναζήτησης όγκου.

AN/SPY-6

Το AN/SPY-6 αλλιώς γνωστό και ως Air and Missile Defense Radar (AMDR) είναι ένα ενεργό 3D ραντάρ διάταξης φάσης το οποίο Θα παρέχει ολοκληρωμένη αεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα για τα αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke Flight III. Παραλλαγές βρίσκονται υπό ανάπτυξη για τη μετασκευή του Flight IIA Arleigh Burkes και για εγκατάσταση σε φρεγάτες κλάσης Constellation, αεροπλανοφόρα κατηγορίας Gerald R. Ford και πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων LPD κατηγορίας San Antonio. Η πρώτη παράδοση του AN/SPY-6 στο USN πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2020.

Το σύστημα SPY-6 αποτελείται από δύο κύρια ραντάρ και έναν ελεγκτή σειράς ραντάρ (RSC) για τον συντονισμό των αισθητήρων. Ένα ραντάρ ζώνης S παρέχει αναζήτηση όγκου, παρακολούθηση, διάκριση άμυνας βαλλιστικών πυραύλων και επικοινωνίες πυραύλων, ενώ το ραντάρ ζώνης Χ παρέχει αναζήτηση ορίζοντα, παρακολούθηση ακριβείας, επικοινωνία πυραύλων και τερματικό φωτισμό στόχων. Οι αισθητήρες S-band και X-band θα μοιράζονται επίσης λειτουργίες, όπως πλοήγηση με ραντάρ, ανίχνευση περισκοπίου και καθοδήγηση και επικοινωνία πυραύλων. Το SPY-6 προορίζεται ως ένα επεκτάσιμο σύστημα, με κάθε διάταξη αισθητήρων να συναρμολογείται από Radar Modular Assemblies (RMA), αυτόνομες μονάδες ραντάρ.

Οι μονάδες εκπομπής-λήψης θα χρησιμοποιούν νέα τεχνολογία ημιαγωγών νιτριδίου του γαλλίου (GaN), επιτρέποντας μεγαλύτερη πυκνότητα ισχύος από τις προηγούμενες μονάδες ραντάρ αρσενιδίου του γαλλίου. Το νέο ραντάρ θα απαιτεί διπλάσια ηλεκτρική ισχύ από την προηγούμενη γενιά, ενώ θα παράγει πάνω από 35 φορές περισσότερη ισχύ ραντάρ.

Το ραντάρ είναι 30 φορές πιο ευαίσθητο και μπορεί ταυτόχρονα να χειριστεί πάνω από 30 φορές τους στόχους του υπάρχοντος AN/SPY-1D(V), επιτρέποντάς του να αντιμετωπίσει μεγάλες και περίπλοκες επιθέσεις κορεσμού. Υπολογίζεται ότι έχει βελτιωμένη ευαισθησία 15 dB σε σύγκριση με το ραντάρ AN/SPY-1 προηγούμενης γενιάς ή αλλιώς ικανό να ανιχνεύει στόχους το μισό του μεγέθους σε διπλάσια απόσταση.

Ευρώπη

Γαλλία

Sea Fire 

Το Sea Fire της Thales France πρόκειται για ένα ραντάρ 4-D τεχνολογίας AESA, το οποίο λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων «E/F». Η διαφορά του 4-D και του 3-D ραντάρ έγκειται στη διάταξη αυτών των στοιχείων της κεραίας. Ένα τρισδιάστατο (3-D) σύστημα ραντάρ έχει κεραίες διατεταγμένες οριζόντια, ενώ το 4-D ραντάρ έχει στοιχεία τοποθετημένα τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Το Sea Fire συνδυάζει τέσσερις (4) κεραίες σε σταθερή διάταξη. Κάθε μια μπορεί να ενεργοποιήσει 100 διαφορετικές δέσμες (Beam), κάτι που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό ανανέωσης των δεδομένων και εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα της ανίχνευσης στόχων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Sea Fire μπορεί να παρακολουθεί 800 στόχους ταυτόχρονα, εικόνα την οποία μπορεί να μεταδώσει σε άλλα φίλια μέσα ή κλιμάκια διοίκησης, μέσω συστήματος ζεύξης δεδομένων. Το Sea Fire αναπτύχθηκε με τη φιλοσοφία της υποστήριξης μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για την αυτοπροστασία του πλοίου, ιδιαίτερα έναντι απειλών όπως βλήματα κατά πλοίων και υπερηχητικών βλημάτων.

Το μέγιστο βεληνεκές του Sea Fire, σε λειτουργία έρευνας αέρος, είναι της τάξεως των 350 χιλιομέτρων για στόχους επιπέδου βαλλιστικού πυραύλου, αεροσκάφους μεγέθους F-16 και UAV, ενώ το μέγιστο βεληνεκές, σε λειτουργία έρευνας επιφανείας, είναι 80 χιλιόμετρα. Εκτός από τη λειτουργία του ως σύστημα έρευνας αέρος και επιφανείας, το ραντάρ λειτουργεί και ως σύστημα ελέγχου πυρός για τα αντιαεροπορικά βλήματα μεγάλου βεληνεκούς Aster-30. Επίσης λειτουργεί και ως ραντάρ καιρού. Μεγάλη μέριμνα έχει δοθεί και στην ευκολία συντήρησης του, έτσι ώστε το κόστος τους, στον κύκλο ζωής του, να είναι ανταγωνιστικό.

Κάθε μια από τις τέσσερις επιφάνειες αποτελείται από 12 τμήματα και κάθε ένα από τα 12 τμήματα αποτελείται από οκτώ υπό-τμήματα. Κεραία, τμήμα και υπό-τμήμα μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα και γρήγορα, αν παραστεί ανάγκη, ακόμα και εν πλω. Το Sea Fire έχει την ικανότητα να πολλαπλούς εναέριους στόχους ταυτοχρόνως σε συνεργασία με τα βλήματα ενεργού καθοδήγησης Aster 30. Πρακτικά η ικανότητα αυτή πολλαπλασιάζει την ικανότητα του πλοίου να αντιμετωπίζει επιθέσεις κορεσμού. Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η ικανότητα του Sea Fire να αποκαλύπτει στόχους με χαμηλό ηλεκτρομαγνητικού ίχνους, απόρροια των νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στην κατασκευή των τεσσάρων κεραιών με στοιχεία Tx/Rx κατασκευασμένα από Νιτρίδιο του Γαλλίου.

Ολλανδία

APAR / APAR Block 2

Το APAR (Active Phased Array Radar) της Thales Netherlands είναι το πρώτο ραντάρ διάταξης φάσης που κατασκευάστηκε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 90’ και ενσωματώθηκε στις αντιαεροπορικές φρεγάτες του Γερμανικού και Ολλανδικού ναυτικού κλάσης F-124 Sachsen και De Zeven Provigen σε συνεργασία με το επίσης της Thales Netherlands ραντάρ έρευνας όγκου και μεγάλων αποστάσεων SMART-L. Αποτελείται από τέσσερις στοιχειοκεραίες με 3424 πομποδέκτες η καθεμιά. Η εμβέλεια για στόχους αέρος είναι τα 150 χιλιόμετρα και για στόχους επιφανείας τα 32 χιλιόμετρα. Σε αντίθεση με το αμερικάνικο ραντάρ AN/SPY-1 το APAR με την τεχνική ICWI (Interrupted Continuous Wave Illumination) απάλειψε την ανάγκη για κατυγαστήρες στο πλοίο φορέα και επέτρεψε την καθοδήγηση 32 πυραύλων ημιενεργής καθοδήγησης κατά την πτήση ταυτόχρονα και 16 στη φάση τερματικής καθοδήγησης. Παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες αναζήτησης και παρακολούθησης στόχων, παρέχει προηγμένες τεχνικές ηλεκτρονικών αντί αντιμέτρων (ECCM), παρέχει ακρίβεια και αξιολόγηση αποστολών πυροβολικού επιφανείας, υποστηρίζει προγραμματισμό και καθοδήγηση για πυραύλους όπως ο Standard SM-2 Block IIIa και ο Evolved Sea Sparrow, και πραγματοποιεί αξιολόγηση καταστροφής των στόχων τους.

To APAR Block 2, είναι η εξέλιξη του ραντάρ και χρησιμοποιεί τέσσερις ανεξάρτητες κεραίες, η καθεμία με ένα επεκτάσιμο αριθμό μονάδων T/R στερεάς κατάστασης. Αυτό προσφέρει ευελιξία, επεκτασιμότητα και ο αρθρωτός σχεδιασμός προσφέρει επίσης και υψηλή διαθεσιμότητα. Εκτός από τη μέθοδο καθοδήγησης ICWI το νέο ραντάρ χρησιμοποιεί και το JUWL (Joint Universal Weapon Link) κατάλληλο για τη νέα γενιά ΑΑ πυραύλων ESSM Block 2 και τις νεότερες εκδόσεις του SM-2. Επίσης το APAR Block 2 είναι εξοπλισμένο με μια σουίτα επεξεργασίας (Suite Processing) που επιτρέπει την συγχώνευση με το έτερο ραντάρ μεγάλης εμβέλειας SM400 Block 2 στο XS-Suite: ένα ενιαίο σύστημα ραντάρ με 4 στοιχειοκεραίες ζώνης X και 4 στοιχειοκεραίες ζώνης S στον ίδιο ιστό.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Block 2 είναι:

  • Άμυνα της περιοχής έναντι των πιο πρόσφατων αναδυόμενων και εξελισσόμενων απειλών σε παράκτια περιβάλλοντα
  • Αναζήτηση χαμηλού υψομέτρου για ανίχνευση πολύ μικρών στόχων στον ορίζοντα
  • Ιχνηλάτηση όπλων με υψηλό ρυθμό ενημέρωσης για τους εμπλεκόμενους στόχους
  • Πολλά κανάλια ταυτόχρονου ελέγχου πυρός για  τον ESSM (Μπλοκ 2) και SM-2
  • JUWL για την οικογένεια ESSM Block 2 και Standard Missile
  • Αξιολόγησης καταστροφής στόχου
  • Ενσωματωμένη αναζήτηση και παρακολούθηση για υψηλή ακρίβεια και γρήγορη αντίδραση
  • Υψηλή στιβαρότητα λειτουργίας σε παράκτια περιβάλλοντα, υψηλού θορύβου υπόβαθρου και περιβάλλοντα έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών.
  • Επεκτάσιμο για να ταιριάζει σε ελαφριές φρεγάτες σε Αντιτορπιλικά

Sea Master (SM400 / SM400 Block 2)

Το SEA MASTER 400 (SM400) είναι το πρώτο μη περιστρεφόμενο ραντάρ μέσης εμβέλειας στη ζώνη E/F της Thales για επιτήρηση αέρος και επιφανείας. Το ραντάρ αποτελείται από τέσσερις ενεργές στοιχειοκεραίες διάταξης φάσης που χρησιμοποιούν ενεργή ηλεκτρονική σάρωση τεχνολογίας (AESA). Η νέα 3D διπλού άξονα πολλαπλής δέσμης ιδέα επιτρέπει την αξιόπιστη ανίχνευση ενός ευρέος φάσματος στόχων σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Το σύστημα είναι σχεδόν μηδενικό όπως όλα τα επιχειρησιακά καθήκοντα λειτουργούν ταυτόχρονα και αυτόνομα. Η 3D διπλού άξονα πολλαπλών δεσμών διάταξη  χρησιμοποιεί δέσμες ανίχνευσης που τοποθετούνται ταυτόχρονα και σε καθ’ υψός και σε αζιμούθιο. Με την επιτευχθείσα αύξηση της ανάλυσης Doppler, το SM400 ανιχνεύει ένα ευρύ φάσμα στόχων. Το SM400 έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει UAV, μαχητικά stealth και πυραύλους υπερηχητικούς ακόμη και σε έντονες συνθήκες θορύβου υπόβαθρου (clutter) και χωρίς να κάνει θυσίες του ρυθμού ενημέρωσης. Το σύστημα προσφέρει εξαιρετική απόδοση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, σε παράκτια αλλά και υπεράκτια περιβάλλοντα και έναντι ασύμμετρων απειλών. Σε αυτή την έκδοση σύμφωνα με τη Thales η εμβέλεια έρευνας αέρος αγκίζει τα 250 χιλόμετρα. Το SM400 βρίσκεται σε υπηρεσία με την κλάση περιπολικών του Ολλανδικού ναυτικού Holland σε ιστό της Thales I-Mast 400.

Η νέα έκδοση SM400 Block 2 διατηρεί και επαυξάνει τις δυνατότητες του προηγούμενου μοντέλου. Τα κύρια νέα χαρακτηριστικά του Block 2 είναι η αύξηση της εμβέλειας έρευνας αέρος στα 400 χιλιόμετρα, την εξυπηρέτηση των νέων εκδόσεων των ESSM και SM-2 μέσω της ενσωμάτωσης του link JUWL. Είναι επεκτάσιμο μέσω της εύκολης επέκτασης των μονάδων μετάδοσης και λήψης ή/και αναβαθμίσεις λογισμικού. Και τέλος ενσωματώνει της XS-Suite που επιτρέπει την συγχώνευση του με το APAR Block 2.

Γερμανία

TRS-4D

Το TRS-4D προσφέρεται από την κατασκευάστρια εταιρία Hensoldt τόσο ως περιστρεφόμενο μονής κεραίας όσο και ώς σταθερής κεραίας. Η πρώτη διαμόρφωση συναντάται σε πλοία LCS νεότερης ναυπήγησης του USN ενώ η δεύτερη στις φρεγάτες κλάσεις F-125 του Γερμανικού ναυτικού σε τέσσερις στοιχειοκεραίες μοιρασμένες ανά δύο στους ιστούς του πλοίου. Το TRS-4D είναι ένα νέας γενιάς 4-D ραντάρ ενεργής διάταξης φάσης στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων G. Η τεχνολογία κατασκευής των στοιχείων είναι Νιτριδίου του Γαλλίου (GaN). Η εμβέλεια ερεύνης αέρος στην έκδοση (fixed panel) είναι στα 300 χιλιόμετρα και ελάχιστη τα 200 μέτρα ενώ έχει την δυνατότητα ιχνηλάτισης πάνω από 1500 ιχνών.

Η κατανομή των πόρων του ραντάρ σε διαφορετικούς τύπους σάρωσης παρέχει έναν ευέλικτο συνδυασμό αναζήτησης όγκου, επιφάνειας και ιχνηλάτησης υψηλής προτεραιότητας. Αυτός ο συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα την ισχυρή ιχνηλάτηση και μια αξιόπιστη ταξινόμηση του στόχου, ειδικά με απειλές που εκτελούν ελιγμούς. Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ηλεκτρονικού αντί-αντίμετρου (ECCM) εξασφαλίζουν την απόδοση ακόμη και υπό δυσμενή εμπλοκή ή παρέμβαση. Το ραντάρ έχει επαρκή ικανότητα για ταυτόχρονες λειτουργίες ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις με υψηλή πυκνότητα στόχων και σε προκλητικά παράλια και παράκτα περιβάλλοντα υψηλού θορύβου περιβάλλοντος. Αυτό εξασφαλίζει την επιβίωση της πλατφόρμας και επιτυχία της αποστολής.

Ρωσία

Το Zaslon MF είναι ένα υπερσύγχρονο, πολυλειτουργικό ραντάρ ενεργής διάταξης φάσης (AESA) που αναπτύχθηκε από την JSC Zaslon για τις κορβέτες κατηγορίας Project 20385 και 20386 καθώς και για τα αναβαθμισμένα καταδρομικά κλάσης Kirov. Το ραντάρ προορίζεται να παρέχει επιτήρηση επιφάνειας και αέρα, ανίχνευση στόχων, παρακολούθηση στόχων και έλεγχο πυρός, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού στόχων και του ελέγχου των πυροβόλων στο πλοίο. Το Zaslon MF είναι ικανό να χειρίζεται ιπτάμενους στόχους σε χαμηλό ύψος και στόχους στην ξηρά με ηλεκτρομαγνητική υπογραφή. Μπορεί να λειτουργήσει στη ζώνη X και S σε ενεργή λειτουργία και στις μπάντες L-, C-, S-, X- και Ku σε παθητική λειτουργία. Επιπλέον, το Zaslon MF μπορεί να παρέχει εμπλοκή στα μήκη κύματος X και Ku. Η JSC Zaslon δήλωσε ότι η ανάπτυξη ραντάρ ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2017 με την επιχειρησιακή ανάπτυξη να πραγματοποιείται το 2020 ή το 2021 στην Project 20386 stealth κορβέτα ή στο πυρηνικό πυραυλοκίνητο καταδρομικό πυραύλων κλάσης Kirov.

Το Zaslon MF μπορεί να παρέχει αυτόματη αναγνώριση και ταξινόμηση των παρακολουθούμενων στόχων μεταξύ πολλών λειτουργιών που παρέχονται από την εκπληκτική ευελιξία του. Το νέο σύστημα ραντάρ είναι επίσης σε θέση να υποστηρίξει άλλα μέσα, όπως αεροσκάφη με περιστροφικές πτέρυγες, μαχητικά αεροσκάφη που ανταλλάσσοντας κρίσιμα δεδομένα μαζί τους. Όλα στο σύστημα του ραντάρ έχουν σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά αυτοματοποιημένο με ελάχιστη εμπλοκή χειριστή να απαιτείται μέσω ενός νέου εξειδικευμένου σταθμού εργασίας.

Ισραήλ

ELM-2248 MF STAR

Το MF-STAR (ELM-2248) της ισραϊλινής ELTA  είναι ένα ψηφιακό ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών AESA για τη νέα γενιά πλοίων του πολεμικού ναυτικού. Το σύστημα ραντάρ παρέχει υψηλής ποιότητας εικόνα κατάστασης και υποστήριξη όπλων, κάτω από δύσκολες συνθήκες στόχου/περιβαλλοντικών συνθηκών στην τρέχουσα και μελλοντικό ναυτικό πεδίο. Το ραντάρ βγαίνει σε δύο εκδόσεις για πλοία μεγέθους κορβέτας με κεραία βάρους 1300 κιλών και εμβέλειας 250 χιλιομέτρων και μία μεγαλύτερη για πλοία μεγέθους φρεγάτας με κεραία βάρους 4000 κιλών και εμβέλεια πάνω από 450 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την εταιρία κατασκευής ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία και στιβαρή αρχιτεκτονική συστήματος. το MF-STAR χρησιμοποιεί τεχνικές Doppler πολλαπλών δεσμών και παλμών, καθώς και τεχνικές ECCM αιχμής για την εξαγωγή στόχων χαμηλού RCS από πολύπλοκα περιβάλλοντα υψηλού θορύβου και εμπλοκής. Η κεραία MF-STAR περιλαμβάνει 4 κλιμακούμενες όψεις ενεργών συστοιχιών σε συχνότητα S-Band. To ELM-2248 MF STAR είναι σε υπηρεσία με τις νέες στελθ κορβέτες Sa ‘ar 6 του Ισραηλινού ναυτικού.

Παρατίθεται τέλος σχετικό γράφημα πληροφοριών όλων των παραπάνω ναυτικών ραντάρ σταθερής διάταξης.

Δημιουργία Αναστάσιος Παπανδρέου για την ιστοσελίδα DefenceReview.gr