Την Πέμπτη, 29 Απριλίου, υπογράφηκε, μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και της εταιρείας ATOM GROUP, Μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της υποστήριξης των Πολεμικών Πλοίων και των υποδομών του ΠΝ. Αντικείμενο του μνημονίου είναι η αδαπάνως παροχή υπηρεσιών Μη Καταστροφικών Ελέγχων και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί τεχνικών θεμάτων, σε Πολεμικά Πλοία και εγκαταστάσεις ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών και της δομικής επάρκειας των κατασκευών.