Στη λύση της μίσθωσης εμπορικών πλοίων δυνατότητας RoRo (Roll-on Roll-off) Κατέφυγε το Ολλανδικό Ναυτικό για να καλύψει τις ανάγκες σε μεταφορές. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 10 χρόνια και αφορά σε μεταφορές οχημάτων και φορτίων σε αποστολές/επιχειρήσεις που συμμετέχει η Ολλανδία ανά τον κόσμο. Το όνομα της εταιρίες δεν ανακοινώθηκε, αλλά η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί άμεσα και τα πλοία θα είναι διαθέσιμα από τον προσεχή Μάιο. Είναι η πρώτη φορά που η Ολλανδία μισθώνει εμπορικά πλοία για μόνιμη στρατιωτική χρήση μεγάλης διάρκειας. Στο παρελθόν είχε μισθώσει εμπορικά πλοία, αλλά περιστασιακά. Τα πλοία θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξης της ολλανδικής συμμετοχής στη νατοϊκή δύναμη VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) ή στην ευρωπαϊκή EUBG (EU Battlegroup), καθώς και σε διεθνείς ασκήσεις. Συνολικά, τα πλοία θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν 200 εμπορευματοκιβώτια και 300 οχήματα μέσου μήκους έξι μέτρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι ενδεικτική.