Έχοντας ως αντικειμενικό σκοπό από τη πρώτη στιγμή που δημιουργήσαμε το παρόν ιστολόγιο να αναδείξουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια συμβάλει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην Εθνική Άμυνα παραθέτουμε την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση της Μητροπολιτικής ΛΕΦΕΔ για την αναδιοργάνωση της εφεδρείας.

Υπό συνθήκες συνεχής απειλής πολέμου η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων θεωρεί καθήκον προς την Πατρίδα να καταθέσει στην Πολιτεία  αίτημα άμεσης αύξησης της στρατιωτικής  θητείας.

Παράλληλα θεωρεί άκρως αναγκαία και κατεπείγουσα τη λήψη μέτρων αναβάθμισης της Εφεδρείας.

Ειδικότερα:

 1.  Την άμεση οργανική  ένταξη στις Μονάδες  που επιστρατεύονται, όλων των  εφέδρων που  διαμένουν στις παραμεθόριες περιοχές. Έφεδροι αυτής της κατηγορίας καλούνται ήδη σε μια  μονοήμερη ενημέρωση. Στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης είναι κρίσιμο  να γνωρίσου, με τρόπο μεθοδικό  και τυποποιημένο, τους οργανικούς δεσμούς τους.
 2. Την άμεση θεσμοθέτηση και ενεργοποίηση του θεσμού του Εθελοντή  Εφέδρου.
 3. Την άμεση  αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εφέδρων

Για την βέλτιστη  προώθηση του αιτήματος μας  στην Πολιτική Ηγεσία  αποφασίσαμε τα εξής:

Να κοινοποιήσουμε το αίτημα σε όλες τις συλλογικότητες του κινήματος Εφέδρων  σε όλη τη Ελλάδα  στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας  και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Το αίτημα θα κοινοποιηθεί  στον Πρόεδρο και τον Τομεάρχη Άμυνας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης καθώς  και σε  όλες τα πολιτικές δυνάμεις του Εθνικού Κοινοβουλίου.

Η θεσμοθέτηση του Εθελοντή Έφεδρου αφενός θα εμπλουτίσει τις μάχιμες Μονάδες με τον «ιδανικό τύπο οπλίτη» και αφετέρου θα ενσωματώσει οργανικά την εφεδρεία στις Μονάδες με ένα τρόπο που μέχρι σήμερα δεν γνώρισε ο Ε.Σ. από της συστάσεώς του.

Για την ανάλυση  των παραπάνω προτεινόμενων  μέτρων ακολουθεί σχετικό Παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Θεωρούμε σημαντικό να συνοδεύσουμε τα προτεινόμενα μέτρα  με ορισμένες αναγκαίες διευκρινήσεις προς αποφυγή παρανοήσεων ή παρερμηνειών.

Το αίτημα για άμεση αύξηση της στρατιωτικής θητείας δεν χρειάζεται  ανάλυση. Ενδεικτικά επισημαίνουμε πως ανώτατοι αξιωματικοί κρίνουν ως κατεπείγουσα ανάγκη την στελέχωση σε ποσοστό 100% δύο Ταξιαρχιών στον Έβρο. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για ορισμένες Μονάδες της ΑΣΔΕΝ.

Παρακάτω παρατίθενται ένα προς ένα τα τρία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αναβάθμιση της εφεδρείας, , αναφέρεται  ο σκοπός κάθε προτεινόμενου μέτρου και ακολουθεί μια ανάλυση.

 1.  Η οργανική  ένταξη στις Μονάδες που πρόκειται να επιστρατευθούν, όλων των  εφέδρων που  διαμένουν στις παραμεθόριες περιοχές.

Σκοπός του μέτρου: Η ταχύτατη ενσωμάτωση των εφέδρων στις Μονάδες και η μείωση της Διοικητικής Μέριμνας τις πρώτες κρίσιμες ώρες και μέρες μιας «μερικής» επιστράτευσης. Η αύξηση  της επιχειρησιακής ετοιμότητας των παραμεθόριων Μονάδων.

Ανάλυση

Με τον όρο οργανική ένταξη εννοούμε πως θα πρέπει να γνωρίζει ο έφεδρος οπλίτης της παραμεθορίου τους οργανικούς δεσμούς , δηλαδή την Ομάδα, την Διμοιρία και τον Λόχο που εντάσσεται και όχι μόνο το Τάγμα.

Η ποιοτική εκπαίδευση δεν απαιτεί περισσότερα χρήματα. Όταν η εκπαίδευση δεν είναι επαρκώς οργανωμένη χρειάζεται το μεράκι και τη  φαντασία των στελεχών που  εκτελούν χρέη εκπαιδευτών.

 Στην ολιγόωρη ενημέρωση να γνωρίσει τους άλλους άνδρες της  Ομάδος του. Να γνωρίσει τον Διμοιρίτη του και το  συγκεκριμένο ΤΟΜΠ που θα υπηρετήσει.  Να λάβει μια κατάσταση με τα ονόματα  και τα τηλέφωνα των άλλων εφέδρων της Ομάδος του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η γνωριμία των ανδρών κάθε  μιας Ομάδος και η σύσφιξη σχέσεων μπορεί να επιτευχθεί ως διαδικασία «αυτοοργάνωσης» με την ενθάρρυνση των στελεχών. Χρειάζεται  να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη και τυποποιημένη  μέθοδος γνωριμίας των ανδρών κάθε ομάδος.  Την ευθύνη υλοποίησης  αυτής της μεθόδου γνωριμίας μπορούν να αναλάβουν  δύο – τρείς  ενημερωμένοι και κατάλληλα προετοιμασμένοι  Υπαξιωματικοί κάθε Μονάδος. Τα αποτελέσματα μπορεί να καταπλήξουν.

Τέλος, προτείνουμε να δίδεται ένας μικρός κατάλογος υλικών που πρέπει να φέρει μαζί του ο έφεδρος  σε περίπτωση επιστράτευσης όπως λ.χ.  ξηρά τροφή και νερό για τέσσερις ημέρες. Έτσι θα  μειωθεί η ανάγκη διοικητικής μέριμνας κατά το κρίσιμο αυτό στάδιο της ένταξής του.  

 • Την άμεση θεσμοθέτηση και ενεργοποίηση του θεσμού του Εθελοντή  Εφέδρου.

Σκοπός του μέτρου: Η θεσμοθέτηση  του Εθελοντή Έφεδρου  αφενός  θα εμπλουτίσει τις μάχιμες Μονάδες με τον «ιδανικό  τύπο οπλίτη»  και  αφετέρου θα ενσωματώσει οργανικά  την εφεδρεία στις Μονάδες με ένα τρόπο  που μέχρι σήμερα δεν γνώρισε ο Ε.Σ. από της συστάσεώς του

 Ανάλυση

Οι εθελοντές έφεδροι είναι πρόθυμοι να παρακολουθήσουν  «μαθήματα εξ αποστάσεως» με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, να μελετήσουν εγχειρίδια, να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά videos,να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να καλλιεργήσουν ατομικές δεξιότητες. Είναι πρόθυμοι  να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις  «του Σαββατοκύριακου», να συμμετέχουν σε αγώνες εφέδρων και αξιολογήσεις φυσικής κατάστασης, ατομικής τακτικής και  τακτικών Ομάδος. Είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν  σε ΤΑΜΣ.  Τέλος, είναι πρόθυμοι να οργανώσουν σχολαστικά  τον ατομικό τους φόρτο και να παρουσιαστούν ταχύτατα στη Μονάδα για να εκτελέσουν την αποστολή τους.

Η εκπαίδευση των εφέδρων που έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους θα πρέπει να είναι «υβριδική» δηλαδή συνδυασμός «εξ αποστάσεως» εκπαίδευσης  μέσω internet και πλατφορμών επικοινωνίας  και αξιολόγηση μέσω  ασκήσεων και αγώνων.

Η θεσμοθέτηση  του  «εθελοντή εφέδρου» θα αποδώσει αρχικά μερικές  εκατοντάδες άνδρες. Στην πλήρη ανάπτυξή  του θεσμού  εκτιμούμε πως θα αποδώσει    περισσότερους από 3.000  άνδρες.

Ανασταλτικός παράγοντας, εκτός από την πιθανή έλλειψη πολιτικής βούλησης, μπορεί να είναι η «άκαμπτη» υπηρεσιακή αντίληψη  πως ένας έφεδρος πρέπει να  καλείται να υπηρετήσει μόνο στην ειδικότητα που του αποδόθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Σύμφωνα με αυτήν την «αρχή»  είναι  αδιανόητο ένας οπλίτης της αεροπορίας να κληθεί ως τυφεκιοφόρος σε Τάγμα Πεζικού.

Η πραγματικότητα όμως ανατρέπει  διαρκώς αυτές τις αντιλήψεις καθώς κάθε άνθρωπος εξελίσσεται και αποκτά (ή χάνει) δεξιότητες πολύτιμες, όπως λ.χ. ένας υπέρβαρος μπορεί να εξελιχθεί σε δρομέα βουνού υπεραποστάσεων  και αντιθέτως ένας έφεδρος  καταδρομέας σε υπέρβαρο άτομο!

Η θεσμοθέτηση  του  «εθελοντή εφέδρου» θα αποδώσει αρχικά μερικές  εκατοντάδες άνδρες. Στην πλήρη ανάπτυξή  του θεσμού  εκτιμούμε πως θα αποδώσει    περισσότερους από 3.000  άνδρες.

Ο εθελοντής έφεδρος είναι «εκπαιδεύσιμος» καθώς θέλει και  μπορεί  να επανεκπαιδευτεί.  Με τις νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης  η εκπαίδευση μπορεί να είναι «υβριδική», να συνδυάζει δηλαδή την  εκπαίδευση «δια ζώσης», με  την εκπαίδευση «εξ αποστάσεως». Τα επίπεδα δεξιοτήτων  και φυσικής κατάστασης, μπορεί να είναι μετρήσιμα από τη Στρατιωτική Υπηρεσία με σταθμισμένα   κριτήρια αξιολόγησης. Είμαστε βέβαιοι πως  και  στο πεδίο αυτό τα αποτελέσματα θα είναι  ενθαρρυντικότατα έως και θεαματικά. Η βεβαιότητά μας είναι προϊόν εμπειρίας του Εφεδρικού Κινήματος από τους αγώνες εφέδρων στους οποίους διακρίνονται άνδρες που «δεν ήταν μάχιμοι».

 • Την άμεση  αναβάθμιση της εκπαίδευσης εφέδρων

Σκοπός του μέτρου: Πέραν του αυτονόητου που είναι η απόδοση εφέδρων ικανών να εκτελέσουν την αποστολή τους, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης  θα δώσει νόημα στην στρατιωτική θητεία, θα ενισχύσει  το αίσθημα ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία και θα αυξήσει την  εκτίμηση της  κοινωνίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ανάλυση

Στο σύγχρονο πεδίο μάχης η διασπορά, ως αναγκαία συνθήκη, σημαίνει πως τα  μικρά τμήματα, ακόμη και τα άτομα  θα πρέπει να αποφασίζουν για τη δράση που πρέπει να αναλάβουν προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρόθεση του διοικητή τους. Παράλληλα ο  αστικός αγώνας είναι το κύριο πεδίο του σύγχρονου πολέμου.  Η κατάσταση αυτή απαιτεί πρωτοβουλία, νοημοσύνη και στρατιωτικές γνώσεις  από  τον κάθε ένα οπλίτη κάθε Όπλου ή Σώματος.

Ποιοτική και  ταχύρρυθμη εκπαίδευση εφέδρων.

Η ποιοτική εκπαίδευση δεν απαιτεί περισσότερα χρήματα. Όταν η εκπαίδευση δεν είναι επαρκώς οργανωμένη χρειάζεται το μεράκι και τη  φαντασία των στελεχών που  εκτελούν χρέη εκπαιδευτών. Όταν είναι σωστά θεσμοθετημένη και επαρκώς οργανωμένη, απαιτεί τον επαγγελματισμό  πιστοποιημένων εκπαιδευτών. Στην πρώτη περίπτωση τα θετικά αποτελέσματα έχουν περιορισμένη εμβέλεια και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογηθούν.

Οι εθελοντές έφεδροι είναι πρόθυμοι να παρακολουθήσουν  «μαθήματα εξ αποστάσεως» με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, να μελετήσουν εγχειρίδια, να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά videos,να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να καλλιεργήσουν ατομικές δεξιότητες.

Στη δεύτερη έχουν καθολική εφαρμογή και μπορούν να  αξιολογηθούν, δηλαδή να οδηγήσουν σε  διαρκή βελτίωση της εκπαιδεύσεως και φυσικά σε άνδρες ικανούς να εκτελέσουν την αποστολή τους . Συνεπώς το πρώτο βήμα εκσυγχρονισμού της εκπαιδεύσεως είναι η δημιουργία μιας σχετικά μικρής ομάδος πιστοποιημένων εκπαιδευτών (προφανώς Μονίμων Υπαξιωματικών). Υπό τον όρο πιστοποιημένων εννοούμε τα στελέχη  που αφενός θα επιμορφωθούν στην εκπαίδευση ενηλίκων, δηλαδή θα μάθουν πως να  οργανώνουν ενδιαφέρουσες  και ταχύρρυθμες  εκπαιδεύσεις και αφετέρου θα ειδικευτούν σε ένα ή περισσότερα «σχολεία», γνωρίζοντας άριστα της τακτικές και τις δεξιότητες  που  πρέπει να διδάξουν.

Η εκπαίδευση των εφέδρων που υπηρετούν τη θητεία τους  για να είναι αποτελεσματική πρέπει να  ενσωματώνει τις αρχές της  σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως:

 1. Εξατομικευμένες διδασκαλίες και καλά οργανωμένες ατομικές ασκήσεις (όπως λ.χ. οι βολές  άμεσης αντίδρασης και  οι ατομικοί «αγώνες» προσανατολισμού).
 2. Ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας ,όπως για παράδειγμα η μέθοδος επίλυσης προβλήματος σε πρόχειρη αμμοδόχο.
 3. Ανταγωνιστικές δοκιμασίες και εκπαιδευτικές ασκήσεις μικρών κλιμακίων διπλής ενέργειας.
 4. Να αξιολογείται  το επίπεδο  εκπαιδεύσεως με  συμμετοχή  των εφέδρων σε στρατιωτικούς αγώνες. Οι αγώνες  να διεξάγονται με διάφορα  «σενάρια» και να περιλαμβάνουν απαιτήσεις διαφόρων βαθμών δυσκολίας.
 5. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση των εφέδρων που έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους θα πρέπει να είναι «υβριδική» δηλαδή συνδυασμός «εξ αποστάσεως» εκπαίδευσης  μέσω internet και πλατφορμών επικοινωνίας  και αξιολόγηση μέσω  ασκήσεων και αγώνων.

Είναι πρόθυμοι  να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις  «του Σαββατοκύριακου», να συμμετέχουν σε αγώνες εφέδρων και αξιολογήσεις φυσικής κατάστασης, ατομικής τακτικής και  τακτικών Ομάδος. Είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν  σε ΤΑΜΣ.  Τέλος, είναι πρόθυμοι να οργανώσουν σχολαστικά  τον ατομικό τους φόρτο και να παρουσιαστούν ταχύτατα στη Μονάδα για να εκτελέσουν την αποστολή τους.

Για να γίνουν όλα αυτά  δεν απαιτούνται περισσότεροι πόροι αλλά απαιτούνται πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, οργανωμένοι σε ομάδες εκπαιδευτών που θα έχουν στη διάθεσή  «εκπαιδευτικά πακέτα».  Κάθε «εκπαιδευτικό πακέτο» μπορεί να περιλαμβάνει επιμελώς σχεδιασμένες πορείες διδασκαλίας, κατάλογους απαραίτητων  υλικών, εποπτικά μέσα  κ.α.  Με αυτόν τον τρόπο η εκπαίδευση μπορεί να είναι   ποιοτική, ταχύρρυθμη  και χαμηλού κόστους. Παράλληλα η «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» μπορεί να περιλαμβάνει  εγχειρίδια σε μορφή PDF, προβολές  power point, εκπαιδευτικά videos, «στανταρ» συμμετοχής σε στρατιωτικούς αγώνες (φυσικής κατάστασης, ατομικών δεξιοτήτων οπλίτη, γνώσεων τακτικών  ομάδος πεζικού κ.α).

Σήμερα δυστυχώς  δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις και οι έφεδροι ουσιαστικά δεν εκπαιδεύονται. Στο όνομα της αλήθειας καταθέτουμε αυτή την διαπίστωση καθώς  είναι κοινή εκτίμηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εφέδρων.

Η εμπειρία  του Εφεδρικού Κινήματος,  από τις  συμμετοχές σε διεθνείς στρατιωτικούς αγώνες  μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε πως η βελτίωση της εκπαίδευσης, κατά κανόνα και σε αντίθεση με παγιωμένες αντιλήψεις, δεν απαιτεί πολύ περισσότερα χρήματα από τα ελάχιστα που τώρα  διατίθενται. Απαιτεί ορισμένες  εύκολα υλοποιήσιμες οργανωτικές αλλαγές όπως αυτές που ενδεικτικά αναφέραμε.

Mέλη της ΛΕΦΕΔ από το Παράρτημα της ΛΕΦΕΔ Φλώρινας με τον τότε Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή και νυν ΥΦΕΘΑ. Ο νυν ΥΦΕΘΑ είναι υπέρμαρχος για την ανασυγκρότηση της εφεδρείας.
Η ΛΕΦΕΔ αριθμεί ανά την επικράτεια εκατοντάδες μέλη και παρέχει μια εξαιρετικά ποιοτική εκπαίδευση αντικαθιστώντας τον ρόλο του ΕΣ. Να εκπαιδεύει την εφεδρεία καλύπτοντας τις ανάγκες του σε έμψυχο δυναμικό.
H ΛΕΦΕΔ έχει πετύχει διακρίσεις σε διεθνείς στρατιωτικές ασκήσεις υψηλού επιπέδου δυσκολίας. Και αυτό αντικατοπτρίζει το άριστο επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης, ηθικού και δύναμης ψυχής που έχουν τα μέλη της.