Μια εξαιρετικής φύσεως είδηση με άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον καταγράφεται σε επίπεδο της ευρωπαϊκής οικογένειας των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας politico.eu (μπορείτε να το διαβάσε εδώ https://www.politico.eu/article/berlin-keen-french-push-european-investment-bank-eib-defense-financing/), η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνένεσε στο σχέδιο που πρότεινε η γαλλική κυβέρνηση ώστε τα αμυντικά ή εξοπλιστικά προγράμματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το δημοσίευμα του politico.eu το οποίο επικαλείται πηγές ευρωπαϊων αξιωματούχων σε Βρυξέλλες και Παρίσι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορεί να χρηματοδοτεί εξοπλιστικά προγράμματα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω δανειοδότησης με τη προϋπόθεση πως θα επιλέγουν ευρωπαϊκά αμυντικά – οπλικά συστήματα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα μέχρι πρόνινος οι ευρωπαϊκοί πόροι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν διατίθονταν για την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων αλλά για άλλα προγράμματα ανάπτυξης όπως έργα υποδομών.

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ανάγκη για ανάταξη των ευρωπαϊκών στρατών ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις υψηλής εντάσεως, έκανε το Βερολίνο να δώσει το πράσινο φως για την χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων μέσω αξιοποιώντας τους κοινοτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον αφού για χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις επέλεγαν την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων μέσω συμβάσεων FMS (Foreign Military Sales) με επιχείρημα την αποπληρωμή των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε βάθος χρόνου. Την ευθύνη δε της παρακολούθησης της πορείας των εξοπλιστικών προγραμμάτων είχε η κυβέρνηση των ΗΠΑ η οποία ήταν ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των αμερικανικών εταιρειών.

Εκτός των FMS υπάρχουν και τα προγράμματα FMF (Foreign Military Funding) στα οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρηματοδοτεί απευθείας τους στενούς συμμάχους των ΗΠΑ οι οποίοι επιλέγουν αμερικανικά οπλικά συστήματα τα οποία εξυπηρετούν την αμερικανική εξωτερική πολιτική ανά την υφήλιο.

Ως εκ τούτων, εφόσον διαφαίνεται μια τέτοια ευρωπαϊκή προοπτική, καθίσταται σαφές πως πλέον οι Ευρωπαίοι ετέτοι μας θα μπορούν να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα με στόχο τη περαιτέρω ενδυνάμωση και διεύρυνση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Τα δυνητικά οφέλη για την ελληνική πλευρά είναι πασιφανή καθώς θα μπορούν οι ελληνικές κυβερνήσεις να αξιοποιούν τα πιθανά προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με βασική προϋπόθεση να επιλέγουν ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα.

Κομβικής σημασίας επίσης είναι να εξαιρεθούν οι αμυντικές – εξοπλιστικές δαπάνες από το ελληνικό χρέος, ένα δημοσιονομικής φύσεως ζήτημα το οποίο για χρόνια οι Ευρωπαϊοι ήταν αρνητικοί απέναντι στη χώρα μας. Όμως δεδομένων των γεωστρατηγικών εξελίξεων στην Ουκρανία και της ανάγκης να ενισχυθούν και να εξοπλιστούν οι ευρωπαϊκοί στρατοί, δύναται ένας τέτοιος πολιτικός στόχος να επιτευχθεί με άμεσα οφέλη για τη χώρα μας.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια επωφεληθούν αυτών των ευρωπαϊκών εξελίξεων και να θέσουν στην επόμενη σύνοδο των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πολιτικό σκέλος ώστε ένα τέτοιο σχέδιο να προχωρήσει άμεσα. Εκτός φυσικά της ενίσχυσης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων χρησιμοποιώντας τα νέα δημοσιονομικά εργαλεία που θα προκύψουν, τα οφέλη θα είναι τεράστια και για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία αφού δύναται να συμπράξει με ευρωπαϊους αμυντικούς κολοσσούς και να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά τεχνολογικά και αναπτυξιακά οφέλη για τη χώρα μας (τεχνογνωσία, αξιοποίηση του εθνικού επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού).