Σύμφωνα με τον ΟΗΕ πάνω από τα μισά κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί εντελώς και η περιοχή είναι πλέον μη κατοικήσιμη. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον ΟΗΕ, θα χρειαστούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να γίνει ξανά βιώσιμη η περιοχή. Η έρευνα έγινε μέσω σύγκρισης δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης, από την έναρξη των επιχειρήσεων του Ισραήλ μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, 37.379 κτίρια ή το 18% του συνόλου στη Λωρίδα της Γάζας, είχαν υποστεί ζημιές ή είχαν καταστραφεί ολοσχερώς. Τα δεδομένα από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι σήμερα δείχνουν πως το 50% των κτιριακών δομών στη Λωρίδα της Γάζας έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς. Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι δραματική. Το 80% του πληθυσμού εξαρτάται από τη διεθνή βοήθεια, το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά 24%, ενώ άνω του 45% του ενεργού πληθυσμού είναι άνεργο.