Το Υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας εξέδωσε αίτημα για προτάσεις για ένα νέο μη-επανδρωμένο σκάφος επιφανείας με ικανότητα ημί-κατάδυσης για τη Διοίκηση Καταδρομέων των Πεζοναυτών. Σύμφωνα με το αίτημα το σκάφος, πολλαπλού φορτίου και χαμηλού ίχνους, θα πρέπει να μπορεί να επιχειρεί τόσο στην επιφάνεια όσο και λίγο κάτω από αυτήν. Οι αποστολές που θα πρέπει να εκτελεί το σύστημα θα πρέπει να είναι πολλές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αισθητήρων και της ικανότητας κρούσης τόσο από την επιφάνεια όσο και κάτω από αυτήν.