Η νοτιοκορεατική υπηρεσία εξοπλισμών DAPA (Defense Acquisition Program Administration) ανακοίνωσε μείωση του κόστους ανάπτυξης του νέου μαχητικού αεροσκάφους KF-21 Boramae κατά 5,9%, από τα $ 7,2 στα $ 6,8 δισεκατομμύρια. Ο λόγος της μείωσης είναι ο χαρακτηρισμός του προγράμματος και του αεροσκάφους ως «αμυντικό προϊόν» και ως τέτοιο απαλλάσσεται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Είναι προφανές ότι και οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις για τη Νότια Κορέα και την Ινδονησία, που συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα μειωθούν ανάλογα.

Η ανάπτυξη του KF-21 Boramae ξεκίνησε το 2015 και η πρώτη του πτήση αναμένεται το 2022. Στόχος της KAI είναι η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του KF-21 τον Ιούνιο του 2026. Η Νότιος Κορέα έχει δηλώσει ότι  θέλει να αποκτήσει 120 αεροσκάφη μέχρι το 2032, εκ των οποίων 40 μέχρι το 2028. Το KF-21 έχει χαρακτηριστεί ως αεροσκάφος 4,5 γενιάς. Το 65% του αεροσκάφους αποτελείται από συστήματα εγχώριας προέλευσης, ενώ στην ανάπτυξη του συμμετέχουν 16 πανεπιστήμια, 11 ερευνητικά εργαστήρια και 533 εταιρίες-προμηθευτές.