Στα πλα΄ίσια της εθνικής διακλαδικής άσκησης ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2021, το σύνολο των μονάδων κρούσης αναπτύχθηκε σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία των υποβρυχίων του Αρχηγείου Στόλου ξεχ΄ώρισε.