Η Ελβετία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση με την GDELS-Mowag, ύψους $ 364 εκατομμυρίων, για την προμήθεια 60 οχημάτων μηχανικού Piranha IV για την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων μηχανικού βασισμένων στα M-113. Τα πρώτα Piranha IV αναμένεται να παραδοθούν το 2026. Όλα τα οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με λεπίδες και τηλεχειριζόμενους πύργους οπλισμού. Επιπλέον, 24 από τα 60 οχήματα θα ενσωματώνουν και βραχίονες, ενώ 12 από τα 24 οχήματα με τους βραχίονες θα ενσωματώνουν και συστήματα άρσης ναρκοπεδίων.