Η Γερμανία υπέγραψε συμφωνία με τη Λιθουανία για την παρουσία μιας γερμανικής Ταξιαρχίας, συνολικής δύναμης 4.800 στρατιωτών, στη χώρα. Για την εξέλιξη αυτή ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «μ’ αυτή την ετοιμοπόλεμη ταξιαρχία, αναλαμβάνουμε ηγετική ευθύνη εδώ στη συμμαχία και στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ». Στη δύναμη της Ταξιαρχίας υπάγεται και η Επιλαρχία Panzerbatallion 203. Να σημειωθεί ότι τα άρματα μάχης της συγκεκριμένης Επιλαρχίας έχουν σταλεί στην Ουκρανία και ότι η μονάδα θα παραλάβει νέας κατασκευής Leopard-2. Το κόστος λειτουργίας της Ταξιαρχίας, που θα σταλεί στη Λιθουανία, ανέρχεται στα € 25-30 εκατομμύρια το μήνα. Η ανάπτυξη της Ταξιαρχίας θα ξεκινήσει το 2024 και θα ολοκληρωθεί το 2027.