Η βρετανική Pearson Engineering ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο για την προμήθεια 1.512 αρότρων άρσης ναρκοπεδίων TWMP (Track Width Mine Plough) στην Ινδία. Τα συστήματα θα παραχθούν με τη μέθοδο της συμπαραγωγής και σε συνεργασία με την ινδική BEML, ενώ θα ενσωματωθούν κυρίως σε άρματα μάχης τύπου T-90S/SK. Η απόφαση-επιλογή της Pearson Engineering είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο του 2020 και στη συνέχεια υπήρξαν διαπραγματεύσεις για τους όρους του συμβολαίου. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2021 και θα ολοκληρωθούν εντός επταετίας.