Στις 28 Ιανουαρίου η Βρετανική Πολεμική Αεροπορία (RAF) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ευρείας κλίμακας δοκιμή-επίδειξη «Many Drones Make Light Work». Η δοκιμή είχε να κάνει με τη χρήση σμηνών UAV σε διαφορετικούς ρόλους, αλλά ταυτόχρονα (Swarming). Στη δοκιμή χρησιμοποιήθηκαν πέντε (5) διαφορετικοί τύπου UAV, ως προς το μέγεθος, και έξι (6) διαφορετικές διαμορφώσεις φορτίων. Η δοκιμή έγινε στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του προγράμματος, η οποία ξεκίνησε το 2019 και αποσκοπεί στο να ελέγξει την ταυτόχρονη χρήση 20 UAV, ταυτόχρονα, σε αποστολές επίγνωσης της τακτικής κατάστασης, υγειονομικής υποστήριξης χερσαίων δυνάμεων, ανεφοδιασμού, εντοπισμού και καταστροφής πυρομαχικών και σε αποστολές σύγχυσης και παραπλάνησης του αντιπάλου. Στη διάρκεια της δοκιμής, τα πέντε (5) UAV ελέγχθηκαν από τρείς (3) χειριστές επί κινητού κέντρου διοίκησης και ελέγχου. Συνολικά, σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων τα UAV πραγματοποίησαν πάνω από 220 εξόδους.