Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «LIMA 2023» η νορβηγική Kongsberg παρουσίασε την καινοτόμα σχεδίαση πλοίου πολλαπλού ρόλου Vanguard. Το σύστημα βασίζεται σε ένα μητρικό πλοίο το οποίο, με τον κατάλληλο εξοπλισμό αποστολής, μπορεί να αναλάβει πλειάδα αποστολών. Η σχεδίαση του Vanguard είναι σπονδυλωτή, δηλαδή μπορεί να δεχθεί πολλούς και διαφορετικούς συνδυασμούς αποστολής έτσι ώστε να εκπληρώνει αποστολές πολέμου επιφανείας, ανθυποβρυχιακού πολέμου, ναρκοπολέμου, άρνησης πρόσβασης περιοχής, έρευνας και διάσωσης, προστασίας λιμένων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων και υδρογραφίας. Τα πλοία ενσωματώνουν εκτενές υπόστεγο για την φιλοξενία και υποστήριξη ελικοπτέρου ναυτικής συνεργασίας, UAV και μη-επανδρωμένων θαλάσσιων και υποβρύχιων οχημάτων. Η εναλλαγή ενός πλοίου από τη μια διαμόρφωση σε μια άλλη για την εκτέλεση διαφορετικών ρόλων δεν απαιτεί μεγάλο χρόνο. Τα πλοία Vanguard βασίζονται σε σχεδιάσεις εμπορικών πλοίων, για να υπάρχει μείωση του κόστους. Έμφαση όμως έχει δοθεί στην ανάπτυξη των συλλογών αποστολών με αποτέλεσμα μια οικονομική σχεδίαση πολλαπλού ρόλου.