Στο πλαίσιο προγραμματισμένης δημοσιογραφικής ενημέρωσης του SSM (Τουρκικό Υπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας) σχετικά με τα αποτελέσματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας κατά το οικονομικό έτος 2017, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην τετελεσμένη πλέον και με υπογραφή συμβολαίου προμήθεια των ρωσικών προηγμένων αντιαεροπορικών-αντιπυραυλικών συστημάτων S-400, με αποτέλεσμα να γίνουν γνωστές ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες της σύμβασης.

Αρχικά, η Τουρκία θα παραλάβει συνολικά 36 τετραπλούς εκτοξευτές (144 βλήματα έτοιμα προς βολή), οργανωμένους σε τέσσερις Πυροβολαρχίες με εννέα εκτοξευτές έκαστη Πυροβολαρχία. Οι τέσσερις Πυροβολαρχίες θα οργανωθούν σε δύο Μοίρες, οι οποίες θα ενταχθούν σε σχηματισμό επιπέδου Συντάγματος. Η Ζώνη Ευθύνης (ΖΕ) του Συντάγματος θα είναι ολόκληρη η επικράτεια της Τουρκίας.

Στην αρχική σύμβαση προβλέπεται η προμήθεια συστημάτων διοίκησης και ελέγχου 30Κ6Ε και ραντάρ έρευνας αέρος, πρόσκτησης στόχου και διαχείρισης μάχης 91Ν6Ε (ένα σετ για κάθε Μοίρα). Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία θα μπορεί να αναπτύξει τις δύο Μοίρες S-400 σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Στη σύμβαση όμως υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια δύο επιπλέον σετ συστημάτων 30Κ6Ε, 91Ν6Ε έτσι ώστε η κάθε Πυροβολαρχίες να λειτουργούν αυτόνομα, δηλαδή σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της τουρκικής επικράτειας.

Απαντήσεις δεν δόθηκαν σχετικά με τον τύπο των βλημάτων που θα προμηθευτεί η Τουρκία, δηλαδή εάν η Άγκυρα θα παραλάβει ή όχι τα βλήματα 40Ν6 μέγιστου βεληνεκούς 400 χιλιομέτρων. Κατά τα λοιπά, το κόστος της προμήθειας θα είναι της τάξεως των $ 2,5 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων το 45% θα είναι προκαταβολή και το υπόλοιπο 55% θα καταβληθεί από τη Ρωσία ως δάνειο. Η παράδοση της πρώτης πυροβολαρχίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2020.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Τουρκία, με τους 36 αυτοκινούμενους εκτοξευτές μπορεί να καλύψει πλήρως τις επιχειρησιακές της ανάγκες στο Αιγαίο και τη Θράκη μέχρι τη Ρόδο και τις νοτιοανατολικές επαρχίες της χώρας, από την Κύπρο έως τον Καύκασο, ανάλογα με το που έχει σκοπό να επιχειρήσει!