Η Ιταλία αποφάσισε να περικόψει € 450 εκατομμύρια από τις αμυντικές δαπάνες του οικονομικού έτους 2019, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η υλοποίηση αρκετών προγραμμάτων.

Ένα από τα προγράμματα που θα επηρεαστούν είναι αυτό της προμήθειας 116 ελικοπτέρων NH-90, συνολικού κόστους € 4 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων 60 για το Στρατό και 56 για το Ναυτικό. Το 2019 δεν θα υπάρξει καμία νέα παραγγελία και οι όποιες νέες παραγγελίες μετακινούνται για το 2020 και μετά (σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό όλες οι παραγγελίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2024).

Επίσης δεν θα γίνει η αναβάθμιση των Tornado, όπως προβλεπόταν. Η μη παραγγελία NH-90 και η μη αναβάθμιση των Tornado, θα εξοικονομήσουν € 370 εκατομμύρια. Άλλα € 30 εκατομμύρια αναμένεται να εξοικονομηθούν από την μεταφορά της προμήθειας των βλημάτων CAMM-ER για το 2020.

Τέλος, άλλα € 50 εκατομμύρια, για να συμπληρωθεί το ποσό των €450 εκατομμυρίων, θα εξοικονομηθούν από την ακύρωση του σχεδίου μεταφοράς των διαφόρων στρατηγείων των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων, που σήμερα στεγάζονται σε ξεχωριστά κτίρια στη Ρώμη, σε ένα νέο κτίριο. Το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται στα € 1,1 δισεκατομμύρια.

Θα επηρεαστεί επίσης και το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των F-35 (θα επιμηκυνθεί) με στόχο τον επιμερισμό των δαπανών σε περισσότερα χρόνια, άρα μείωση της επιβάρυνσης ανά έτος. Συνολικά η Ιταλία θέλει να προμηθευτεί 90 F-35.